English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Realizacja indywidualnych badań w ramach programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców - projekty COFUND

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza doświadczonych naukowców każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata.

Naukowcy ci muszą spełnić dwa warunki formalne: 
mają stopień doktora, a w przypadku jego braku przynajmniej cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);
nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

Konkurs zostanie ogłoszony 05.04.2017, a zostanie zamknięty 28.09.2017 r. Budżet na 2017 r. to 50 mln euro.

Więcej informacji o bazie ofert pracy i grantów na europejskim portalu EURAXESS , baza ofert pracy i grantów w projektach MSCA na stronie Działań Marii Skłodowskiej-Curie

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18635


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo