English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Prezydent Białegostoku zabiega o potrzeby inwestycyjne regionów w Brukseli

15-05-2017

12 maja 2017 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się kolejne posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych.

Otwierający spotkanie Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poinformował, że wyniku wyborów samorządowych w Europie skład grupy zmniejszył się do 46 osób, ale przyłączeniem się do Grupy zaineresowani są nowi członkowie ze Słowenii. W skład grupy wchodzą przedstawiciele z 13 regionów Europy (Polska – 9, Portugalia – 7,  Hiszpania - 4, Chorwacja – 5, Węgry – 4, Włochy - 4, Łotwa – 3, Rumunia – 3, Bułgaria – 3, Słowenia – 2, oraz po jednym przedstawicielu z Czech, Litwy i Grecji).

Przewodniczący grupy otwierając obrady poinformował, że tematyka dzisiejszego spotkania związana jest ściśle z przyjętym przez grupę w październiku 2016 r. stanowiskiem w sprawie przyszłości polityki spójności.

- Debata w sprawie przyszłości Polityki Spójności jest nadal kontynuowana. Unijni samorządowcy przyjmą jutro jedną z ważniejszych w tym roku opinii - „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”. Dokument można uznać za swego rodzaju oficjalne stanowisko samorządów europejskich w sprawie tej kluczowej polityki unijnej. Dyskusja nad jego treścią była bardzo burzliwa, gdyż przedstawiciele różnych krajów starali się, aby znalazły się w niej zapisy jak najbardziej im odpowiadające. Dużym sukcesem polskich samorządowców jest to, iż stanowisko polskie zostało ujęte w opinii praktycznie w całości, w dużej mierze zadecydowała o tym efektywna współpraca ze sprawozdawcą opinii M. Schneiderem. – mówił Prezydent Białegostoku – Dlatego też ważne jest aby Grupa Regionów Słabiej Rozwiniętych także kontynuowała prace w tym zakresie i podjęła próbę przyjęcia kolejnego stanowiska dotyczącego uproszczeń we wdrażaniu Polityki Spójności po 2020 roku.

Michał Szczepura, Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli przedstawił przygotowany projekt stanowiska w sprawie uproszczeń polityki spójności po 2020 r. odnosząc się do punktów, które są dyskusyjne i wymagają kolejnej rundy negocjacji. Stanowisko, które skupia się na pięciu grupach problemowych:

  • poprawa zaufania w systemie implementacji funduszy strukturalnych oraz skuteczności działań kontrolno-nadzorczych,
  • poprawa efektywności regulacyjnej,
  • zamówienia publiczne,
  • monitoring i ewaluacja,
  • e-zarządzanie

przyjęte będzie podczas październikowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów. Treść stanowiska będzie przez także podstawą wystąpienia Tadeusza Truskolaskiego podczas debaty z udziałem Szefa Gabinetu Komisarz ds. Politki Regionalmej oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja nt. przyjęcia przez Komisję ECON Komitetu Regionów opinii Prezydenta Białegostoku w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej start-ups i scale-ups.

- Wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie: z perspektywy lokalnej i regionalnej jest ważnym czynnikiem w kierunku zwiększania miejsc pracy w europejskich regionach. Tak wiec partnerska współpraca europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organów publicznych ma ogromne znaczenie dla tworzenia warunków sprzyjających rozszerzaniu skali działalności start-upów. Na początku łańcucha działań prorozwojowych są firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność tzw. start-upy. Sam oryginalny pomysł na biznes nie jest jednak wystarczający jeżeli brakuje pieniędzy, co powoduje, że przedsięwzięcie nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Luka finansowa oraz różnice prawne w krajach członkowskich stanowią poważne bariery rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. - powiedział Tadeusz Truskolaski

- W mojej opinii proponuję zatem Komisji Europejskiej rozważenie utworzenia odrębnego instrumentu dedykowanego sieciowaniu projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionach słabiej rozwiniętych. Wzywam również regionalne oddziały sieci EEN do większej otwartości na współpracę z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości, akceleratorami i parkami naukowo-technologicznymi, ponieważ instytucje te, będąc na co dzień blisko start-upów, dobrze znają ich realne problemy i potrzeby. – Podkreślił Tadeusz Truskolaski.

Według sprawozdawcy władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego powinny być wezwane do inicjowania, bądź aktywnego angażowania się w: kampanie społeczne uświadamiające znaczenie porażki w drodze do sukcesu biznesowego, kampanie promujące kulturę ratowania przedsiębiorstw zamiast ich likwidowania oraz kampanie promujące narzędzia wczesnego ostrzegania.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem informacji nt. sprawozdania Komisji Europejskiej na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności.

Jak poinformował Michał Szczepura, Szef Podlaskiego Biura w Brukseli, Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy. Ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu wzrostu i dochodu. Co ważniejsze jednak, w sprawozdaniu określono potrzeby inwestycyjne regionów, zwłaszcza pod względem kapitału ludzkiego, innowacji, jakości instytucji, większej dostępności oraz narzędzi istniejących w ramach unijnej polityki spójności, która mogłaby je wspierać w staraniach o lepszą przyszłość.

W wyniku uważnego zbadania 47 regionów w ośmiu państwach członkowskich podzielono je na „regiony o niskim wzroście”, gdzie PKB na mieszkańca wynosi 90 proc. unijnej średniej, ale odnotowuje się trwały brak wzrostu, oraz na „regiony o niskim dochodzie”, gdzie PKB na mieszkańca rośnie, ale wciąż nie przekracza 50 proc. unijnej średniej. Regiony te zamieszkują 83 mln osób, czyli jedna szósta wszystkich mieszkańców UE. Jedna ich grupa znajduje się głównie na południu Europy, a druga – na wschodzie.


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo