English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


RODO - GDPR

23-05-2018

Szanowni Państwo, W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), które zacznie obowiązywać od 25 maja uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

 
Treść klauzuli informacyjnej:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli z siedzibą w Avenue de Tervueren 48 1040 Bruksela, Belgia, reprezentowane przez Dyrektora Biura Panią Małgorzatę Wasilenko.
 
W Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zostanie  wyznaczony z dniem 1 czerwca 2018 r. Inspektor ochrony danych – Paweł Żywicki, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez e-mail: p.zywicki@warmia.mazury.pl
 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia statutowych obowiązków Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach UE, promocja regionu oraz działania na rzecz integracji regionu ze strukturami UE), za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy jest to niezbędne do realizacji strategii i polityki Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizowanych zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być Biura Regionalne Województw Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego działające razem z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej.
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
 
Podstawowe dane kontaktowe Regionalne Biuro Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli przechowuje do czasu ustania realizacji zadania w ramach wypełniania jego statutowych obowiązków. W przypadku organizacji wydarzeń i konferencji, dane zebrane od Państwa bezpośrednio przestaną być przetwarzane po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia wydarzenia.
 
W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
przesłany drogą pisemną na adres Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, Avenue de Tervueren 48 1040 Bruksela, Belgia,
zgłoszony pod nr telefonu : 0032 2 738 02 20
przesłany na adres e-mail: info@eastpoland.eu 
zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.eastpoland.eu/20/kontakt
 
 
 
 
 


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo