English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Aktualności z UE


Poprzednia   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   Następna

Prawnicy lingwiści: Na czym polega ich praca?

07-08-2012

27 krajów, 23 języki - a unijne prawo wszędzie takie same. Jak zapewnić, że w całej UE wdrażane są w życie te same zasady? Tym zajmują się m.in. prawnicy lingwiści, którzy dbają o jakość unijnej legislacji.

Rybołówstwo: Komisja określa odliczenia od kwot połowowych na 2012 r.

03-08-2012

Komisja Europejska zapowiedziała 1 sierpnia odliczenia od kwot połowowych na 2012 r. dla państw członkowskich, które przekroczyły kwoty w 2011 r. Dzięki odliczeniom Komisja może szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom przełowionym w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów rybołówstwa przez wszystkie państwa członkowskie. W tym roku po raz pierwszy dla państw członkowskich, które wielokrotnie przeławiały to samo stado (w 2009, 2010 i 2011 r.) odliczenia zwiększono o 50 proc.

Budownictwo: wykorzystanie potencjału energooszczędnych budynków w celu przywrócenia wzrostu w sektorze budownictwa

03-08-2012

Energooszczędne budynki o wysokim potencjale oszczędności pod względem emisji CO2 i kosztów energii nadal cieszą się jedynie ograniczoną popularnością na rynku mimo korzyści, jakie przynoszą gospodarce i środowisku. Sektor budownictwa daje pracę ponad dziesięciu procent wszystkich zatrudnionych w UE. Dlatego, aby wspierać branżę budowlaną jako siłę napędową w tworzeniu nowych miejsc pracy i zapewnianiu trwałego wzrostu w całej gospodarce, Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię na rzecz ożywienia tego sektora.

Przepisy ułatwiające transgraniczne dziedziczenie weszły w życie

26-07-2012

Nowe przepisy Unii Europejskiej ograniczające trudności prawne, w sytuacji gdy odchodzi na zawsze członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej, zostaną opublikowane jutro w Dzienniku Urzędowym. Oznacza to, że staną się one prawem UE. Nowe rozporządzenie mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym, zaproponowane przez Komisję Europejską i formalnie przyjęte przez państwa członkowskie UE w ostatnim miesiącu (IP/12/576), uprości formalności prawne, z którymi muszą sobie radzić obywatele europejscy w przypadku testamentu lub sprawy spadkowej o charakterze międzynarodowym. Przepisy zagwarantują pewność prawną szacunkowej liczbie 450 000 europejskich rodzin mających do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. Biorąc pod uwagę fakt, że 12,3 mln obywateli UE zamieszkuje na stałe w innym kraju UE, przepisy te zainteresują prawdopodobnie znacznie więcej osób. Państwa członkowskie mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych, tak aby nowe przepisy unijne stały się skuteczne.

Skandal ze stopą LIBOR: Komisja proponuje ogólnounijne działania mające zapobiec manipulowaniu stopami procentowymi

26-07-2012

Ujawniony niedawno skandal ze stopą LIBOR, który polegał na tym, że banki manipulowały zgłoszeniami szacowanych przez siebie międzybankowych stóp kredytowych, jest źródłem poważnego zaniepokojenia. Każda faktyczna manipulacja lub próba manipulacji kluczowym wskaźnikiem referencyjnym tego rodzaju może mieć bowiem poważny wpływ na integralność rynku oraz może powodować znaczne straty dla konsumentów i inwestorów lub zaburzać funkcjonowanie gospodarki realnej. Komisja Europejska podjęła dziś działania mające na celu wyeliminowanie tego rodzaju manipulacji na rynku, wprowadzając zmiany do wniosków dotyczących rozporządzenia i dyrektywy w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku, w tym sankcje karne. Wnioski te zostały po raz pierwszy przedstawione w dniu 20 października 2011 r. (zob. IP/11/1217 i IP/11/1218). Przyjęte dzisiaj zmiany wprowadzają wyraźny zakaz manipulowania wskaźnikami referencyjnymi, w tym stopami LIBOR i EURIBOR, oraz czynią tego rodzaju manipulację przestępstwem.

Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: większe zaangażowanie młodych w bezpieczeństwo na drogach

26-07-2012

Wypadki drogowe w dalszym ciągu stanowią główną przyczynę śmierci i niepełnosprawności młodych ludzi w Europie i na całym świecie. 19 proc. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w 2010 r. to osoby w wieku 18-25 lat, pomimo faktu, że ten przedział wiekowy obejmuje zaledwie 10 proc. ludności. Oznacza to, że dla osób w wieku 18-25 lat ryzyko śmierci w wypadkach drogowych jest dwukrotnie wyższe niż przeciętnie. Dlatego też Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowany przez Komisję Europejską jest poświęcony młodym ludziom. Ważnym wydarzeniem będzie konferencja zorganizowana we współpracy z prezydencją cypryjską, która odbędzie się 25 lipca w Nikozji. W całodniowych dyskusjach, prezentacjach i warsztatach wezmą udział grupy zrzeszające młodych ludzi, organizacje i zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego urzędnicy z UE i państw sąsiadujących.

Ochrona praw własności intelektualnej: służby celne Unii Europejskiej zatrzymują na granicach Unii ponad 100 milionów podrobionych towarów

26-07-2012

W 2011 r. służby celne Unii Europejskiej skonfiskowały ponad 115 milionów produktów, odnośnie do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (dla porównania: w 2010 r. zatrzymano ponad 103 miliony takich produktów). W porównaniu z 2010 r. liczba zatrzymań wzrosła o 15 proc. Według dorocznego sprawozdania Komisji na temat działań służb celnych w obronie praw własności intelektualnej wartość skonfiskowanych towarów wynosiła prawie 1,3 mld euro w porównaniu do 1,1 mld w roku 2010. Tegoroczne sprawozdanie zawiera także statystyki na temat typu, pochodzenia i sposobu transportu produktów naruszających prawa własności intelektualnej, zatrzymanych na granicach zewnętrznych UE. Wśród artykułów zatrzymanych przez celników najwięcej było leków (24 proc.), materiałów opakowaniowych (21 proc.) i papierosów (18 proc.). Artykuły codziennego użytku oraz produkty potencjalnie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów stanowiły 28,6 proc. wszystkich zatrzymanych towarów (dla porównania: w 2010 r. ich udział wynosił 14,5 proc.). W 2011 r. w dalszym ciągu rosła liczba zatrzymanych przesyłek pocztowych, które w 36 proc. przypadków zawierały leki.

Podróżuj w głąb Parlamentu!

26-07-2012

Jeśli będziecie latem w Brukseli, nie przegapcie wizyty w Parlamentarium, czyli centrum dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego! Można się tam przyjrzeć z bliska pracy eurodeputowanych i dowiedzieć się, jak wpływa ona na nasze codzienne życie. Już od swojego otwarcia w ubiegłym roku interaktywne centrum stało się wielkim przebojem wśród turystów, a strona TripAdvisor uznała go za jedną z największych atrakcji stolicy Belgii.

Co należy wiedzieć przed wyjazdem za granicę

26-07-2012

Uwielbiasz podróżować, ale nie wiesz, co zrobić, gdy zdarzy się nagły wypadek - twój lot jest odwołany lub stracisz paszport? Istnieją przepisy unijne, które czynią życie podróżnych łatwiejszym. Oto kilka najważniejszych wskazówek wartych zapamiętania.

Najważniejsze uchwały Parlamentu w minionym półroczu

26-07-2012

W pierwszej połowie 2012 roku Parlament Europejski podjął wiele istotnych dla UE decyzji. Deputowani odrzucili kontrowersyjną międzynarodową umowę handlową ACTA i rozpatrzyli szereg ambitnych propozycji, mających uzdrowić gospodarkę strefy euro - od ostrzejszych zasad dotyczących deficytu po podatek od transakcji finansowych i zaostrzenie zasad przyznawania premii bankierom. Poniżej przypominamy najważniejsze działania legislacyjne PE w minionym półroczu.

Komisja Europejska działa na rzecz zniesienia barier dla jednolitego rynku w zakresie badań i innowacji

18-07-2012

17 lipca Komisja Europejska przedstawiła konkretne działania, które powinny podjąć państwa członkowskie w celu stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej (ERA), czyli jednolitego rynku w zakresie badań i innowacji w Europie. Celem jest umożliwienie naukowcom, instytutom badawczym i przedsiębiorstwom większej mobilności, konkurencyjności i współpracy transgranicznej. Działania te wzmocnią bazę badawczą państw członkowskich, podniosą ich konkurencyjność i umożliwią im skuteczniejszą współpracę służącą znajdowaniu rozwiązań dla najpoważniejszych wyzwań społecznych, takich jak zmiana klimatu, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego oraz zdrowie publiczne. Aby pomóc w stworzeniu europejskiej przestrzeni badawczej, Komisja podpisała dzisiaj również wspólne oświadczenie oraz protokoły ustaleń z organizacjami reprezentującymi najważniejsze organizacje badawcze i podmioty finansujące badania. Proponowane działania stanowią odpowiedź na wyznaczony przez przywódców UE na rok 2014 termin urzeczywistnienia idei europejskiej przestrzeni badawczej.

W tym tygodniu w PE

18-07-2012

W tym tygodniu wielu eurodeputowanych odwiedzi swoje ojczyste kraje, aby spotkać się ze swoimi wyborcami. Delegacje Parlamentu złożą wizyty w krajach Europy i poza nią, a w Brukseli posłowie skoncentrują się na sfinalizowaniu prac przed wakacyjną przerwą.

Komisja proponuje przepisy mające na celu zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

06-07-2012

Kryzys finansowy przerodził się w kryzys zaufania konsumentów. Brak przejrzystości, niska świadomość ryzyka oraz nieskuteczne postępowanie wobec konfliktów interesów doprowadziły do tego, że konsumentom w całej Unii często sprzedawano produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe, które nie były dla nich odpowiednie. Takie postępowanie zachwiało zaufaniem konsumentów do sektora finansowego. Ponadto zmiany istniejących przepisów nie nadążały za rosnącą złożonością usług finansowych.

Prezydent Cypru: zależy nam na lepszej Europie

06-07-2012

Cyprowi, przejmującemu w drugiej połowie 2012 roku przewodnictwo w Radzie UE, zależy na skuteczniejszej i trwalszej Europie, która będzie dysponować efektywniejszą gospodarką opartą na wzroście, będzie ważniejsza dla obywateli i wyraźnie obecna na światowej scenie – mówi Demetris Christofias, prezydent Republiki Cypryjskiej, w wywiadzie udzielonym naszemu portalowi.

Lipcowa sesja plenarna w skrócie

06-07-2012

„Nie” dla ACTA - zdecydowali deputowani w czasie ostatniej przedwakacyjnej sesji w Strasburgu. Parlament sprzeciwił się także łamaniu zasad z Schengen i przyjął przychylnie wyniki ostatniej Rady Europejskiej, wzywając przy tym Komisję Europejską do natychmiastowego wcielenia w życie planu ratunkowego. Na czele Rady UE Danię zastąpił Cypr. Oprócz tego przyjęto uchwały m.in o systemach alarmowych e-Call w samochodach i o lepszej ochronie zwierząt.


data dodania: 2010-12-08 12:56:45 | data modyfikacji: 2010-12-16 12:22:58 | ilość wyświetleń: 74860

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo