English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Aktualności z UE


Poprzednia   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   Następna

Sprawozdanie specjalne: częściowa skuteczność Komisji pod względem dokonywania korekt i uzyskiwania poprawy systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich w zakresie funduszy strukturalnych

30-04-2012

Kontrola przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opierała się głównie na przeglądzie 40 programów, w których wykryto istotne braki w systemach zarządzania i kontroli. Celem kontroli była ocena, czy Komisja w odpowiedni sposób rozwiązała problem braków, jakie wykryto w systemach zarządzania i kontroli w państwach członkowskich.

Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

30-04-2012

Przedstawiony 25 kwietnia przez Komisję projekt budżetu UE na 2013 r. odzwierciedla oświadczenia Rady Europejskiej, której zdaniem wzrost i poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia w UE można osiągnąć jedynie poprzez połączenie konsolidacji fiskalnej z inwestycjami na rzecz przyszłego wzrostu.

Marszałek Województwa Lubelskiego z wizytą we Flandrii Zachodniej

02-04-2012

W dniach 27- 28 marca br. Marszałek Krzysztof Hetman wizytował we Flandrii Zachodniej. Celem wizyty było określenie wspólnych projektów w ramach współpracy województwa lubelskiego z belgijskim partnerem w dziedzinach: gospodarki i innowacji, rolnictwa, a także współpracy akademickiej i kulturalnej.

Promowanie smaków Europy

30-03-2012

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat zatytułowany „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy”. Ten komunikat to drugi etap procesu reformy polityki promocyjnej zapoczątkowanej w lipcu 2011 r., której celem jest zapewnienie większego dynamizmu i większej konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, i promowanie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego integracji wzrostu.

Komisja chce poznać opinie obywateli na temat najważniejszych celów w dziedzinie środowiska

30-03-2012

Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (7. EAP), w którym określone zostaną najważniejsze cele, jakie mają być osiągnięte do 2020 r. Konsultacje potrwają do dnia 1 czerwca br.

Komisja uruchamia europejskie inicjatywy obywatelskie

30-03-2012

Od najbliższej niedzieli można zgłaszać europejskie inicjatywy obywatelskie. Od tego dnia obywatele z całej Europy, jeśli zbierze się ich milion, mogą się zwrócić się do Komisji, by zajęła się istotną dla nich sprawą.

Konferencja „Makroregion Polska Wschodnia – wyzwania po roku 2013”

29-03-2012

18 kwietnia br. Dom Polski Wschodniej będący wspólnym przedstawicielstwem województw Polski Wschodniej, zorganizuje w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego konferencję pod nazwą „Makroregion Polska Wschodnia – wyzwania po roku 2013”. Celem tego wydarzenia będzie omówienie zagadnień ważnych z punktu widzenia pięciu województw Polski Wschodniej tworzących Makroregion Polski Wschodniej.

Energia odnawialna: fińskie, greckie i polskie ustawodawstwo nadal niezgodne z przepisami UE

23-03-2012

Bruksela, dnia 22 marca 2012 r. – zwiększenie do przynajmniej 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. to istotny warunek niezbędny do pobudzania trwałego rozwoju i konkurencyjności w Europie. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest od zobowiązania się przez państwa członkowskie do pełnego wdrożenia wymogów prawa UE. Termin wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych upłynął dnia 5 grudnia 2010 r. Transpozycja przepisów UE w wyznaczonym terminie jest dla Komisji kwestią priorytetową, szczególnie ze względu na to, że niepotrzebne opóźnienia przy ich wdrażaniu mogą zagrozić osiągnięciu celu UE w zakresie energii odnawialnej. Finlandia, Grecja i Polska nie poinformowały jeszcze jednak Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W tej sytuacji Komisja podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do wymienionych państw członkowskich. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Środowisko: Komisja apeluje do Polski o zapewnienie właściwego unieszkodliwiania pojazdów wycofanych z eksploatacji

23-03-2012

Komisja Europejska zwraca się do Polski o dostosowanie prawa krajowego do unijnych przepisów dotyczących właściwego unieszkodliwiania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja jest zaniepokojona istniejącymi wciąż niedociągnięciami oraz powolnym tempem zmian w polskim ustawodawstwie. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja kieruje zatem uzasadnioną opinię. Polska ma dwa miesiące na wywiązanie się z obowiązków. Jeżeli tego nie zrobi, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego przewiduje intensywniejszą współpracę

23-03-2012

Bruksela, dnia 23 marca 2012 r. – Komisja Europejska opublikowała dziś komunikat w sprawie pierwszej spośród jej strategii makroregionalnych – strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W komunikacie przedstawiono propozycje Komisji zmierzające do rozwinięcia współpracy pomiędzy uczestniczącymi państwami. Celem strategii jest zwiększenie wpływu funduszy UE na realizację wspólnych celów, takich jak poprawa jakości wody w całym regionie. W komunikacie określa się trzy nowe główne cele współpracy: „ocalenie morza”, „rozwój połączeń w regionie” i „zwiększenie dobrobytu”. W ramach tych celów określono ogólne poziomy docelowe i wskaźniki dla całej strategii; zaproponowano też ustalenie kolejnych poziomów docelowych w poszczególnych sektorach. Ponadto w komunikacie przedstawiono sposoby, jakimi wszystkie zaangażowane strony mogą zwiększyć skuteczność wspólnych wysiłków, dbając o wzajemne dostosowanie podejmowanych decyzji politycznych i dostępnych funduszy. Doprecyzowano też role i zakresy odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych podmiotów, aby zapewnić strategii solidne podstawy w ramach przygotowania do okresu programowania 2014–2020.

CLIMATE-ADAPT: nowy instrument kształtowania polityki dostosowania do zmian klimatu

23-03-2012

Bruksela, dnia 23 marca 2012 r. – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) w Kopenhadze uruchamia dzisiaj europejską platformę dostosowania do zmian klimatu (CLIMATE-ADAPT) – interaktywne narzędzie internetowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Connie Hedegaard, unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu wraz z Idą Auken, duńską minister ds. środowiska, oraz Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczą EOG, wzięły udział w uroczystym uruchomieniu platformy.

Wolny handel z Kolumbią i Peru

20-03-2012

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru ma pobudzić handel i inwestycje obu stron. 16 marca 2012 r. polityczną zgodę na jej podpisanie i tymczasowe stosowanie wydali unijni ministrowie handlu.

W tym tygodniu w PE

20-03-2012

Walka z dyskryminacją, wieloletni budżet Unii Europejskiej po 2013 roku, przygotowanie szczytu Ziemi 2012 w Rio de Janeiro - to niektóre z tematów debat komisji Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu. Przewodniczący PE Martin Schulz weźmie udział w Maroku w sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Śródziemnomorskiej

Szczyt UE: Z kryzysu nie wyjdziemy bez większego wzrostu

14-03-2012

Lepsza walka z przestępstwami podatkowymi, które kosztują unijny budżet nawet bilion euro rocznie, a także przejście z nadmiernego oszczędzania do pobudzania gospodarki - to rozwiązania, które według części posłów pomogą w wyjściu z kryzysu. Deputowani ocenili w dzisiejszej debacie wyniki ostatniego gospodarczego szczytu w Brukseli.

Budżet pod specjalnym nadzorem

06-03-2012

Był już sześciopak, teraz Parlament pracuje nad dwupakiem. Co się kryje za tymi trudnymi terminami? Przepisy wzmacniające unijny nadzór nad budżetami narodowymi w strefie euro i pozwalające uchronić państwa przed bankructwem. Europosłowie z Komisji Gospodarczej PE zajęli się we wtorek projektami w tej sprawie.


data dodania: 2010-12-08 12:56:45 | data modyfikacji: 2010-12-16 12:22:58 | ilość wyświetleń: 74870

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo