English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Aktualności z UE


Poprzednia   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   Następna

Komisja Europejska próbuje zlikwidować „szklany sufit” – więcej kobiet w zarządach firm

06-03-2012

Jak wynika z opublikowanego 5 marca sprawozdania Komisji Europejskiej, w ciągu ostatniego roku liczba kobiet w zarządach przedsiębiorstw wzrosła jedynie nieznacznie. Rok temu Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wezwała do zastosowania wiarygodnych środków samoregulacyjnych (zob. MEMO/11/124). Tylko jeden na siedmiu członków zarządu największych europejskich spółek to kobieta (13,7%). W porównaniu ze stanem z 2010 r. (11,8%) oznacza to niewielką poprawę sytuacji, jednak w tym tempie osiągnięcie istotnej równowagi płci (co najmniej 40% każdej płci) zajmie ponad 40 lat.

Ochrona środowiska: Bolonia laureatem nagrody Europejskiego Tygodnia Mobilności 2011

06-03-2012

Włoskie miasto Bolonia zdobyło nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności 2011. Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności miasto zostało poddane ocenie przez niezależny zespół ekspertów w dziedzinie mobilności, którzy stwierdzili, że doskonale promuje ono ekologiczne środki transportu będące alternatywą dla aut oraz skutecznie angażuje mieszkańców w działania wspierające zrównoważoną mobilność w mieście. Kolejne miejsca zajęły Larnaka na Cyprze i chorwackie miasto Zagrzeb. Nagrodę zwycięskiemu miastu wręczyli komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. transportu, Siim Kallas, podczas ceremonii, która odbyła się 5 marca 2012 r. w brukselskim Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2011 r. – teraz dostępne też jako e-book

24-02-2012

Czy chcesz wiedzieć, czego Unia Europejska dokonała w 2011 r.? Jakie kroki podjęła w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego? Co zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy? Jakie korzyści Unia przyniosła Europejczykom? Czego dokonała na arenie międzynarodowej?

Biuletyn, sesja plenarna 13 - 16 lutego 2012 (Strasburg)

16-02-2012

Dzień numeru alarmowego 112: 74 proc. Europejczyków nie wie, pod jaki telefoniczny numer alarmowy należy dzwonić podczas podróży w UE. Nowa kampania

10-02-2012

Bez względu na cel podróży — wyjazd na narty, wyjazdy z rodziną, podróż służbowa lub wyjazd na letnią imprezę sportową, np. olimpiadę w Londynie lub Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie — miliony Europejczyków i osób spoza Europy potrzebują dostępu do służb ratowniczych we własnym kraju i poza nim. Jednak jedynie 34 proc. osób, które często podróżują, i 26 proc. wszystkich Europejczyków zna numer 112 jako uniwersalny numer alarmowy, z którego można korzystać w sytuacjach awaryjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Łatwiejszy dostęp do funduszy UE: Komisja wskazuje kierunek państwom członkowskim

10-02-2012

Od czasu przedstawienia wniosku w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) w czerwcu ubiegłego roku Komisja zaproponowała ponad 120 zmian w celu uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, miast i regionów, studentów, naukowców i innych beneficjentów. Dzisiejszy komunikat „Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020” przedstawia wszystkie zmiany w jednym dokumencie. Kluczową kwestią jest to, czy Parlament Europejski i państwa członkowskie są gotowe, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach funduszy UE, a tym samym ułatwić im życie.

Udana konferencja przybliża europejskie inicjatywy obywatelskie o krok do celu

26-01-2012

Ponad 400 osób weźmie dziś udział w konferencji, która odmierza kluczowy etap końcowych prac przygotowawczych w zakresie europejskich inicjatyw obywatelskich. Wśród prelegentów znajdą się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za europejskie inicjatywy obywatelskie, duński minister ds. europejskich, Nicolai Wammen, posłowie do Parlamentu Europejskiego zaangażowani w działania związane z nowym instrumentem oraz przedstawiciele kadry wyższego szczebla portali takich jak Facebook, Google, Twitter i Dailymotion.

Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów ochrony środowiska

26-01-2012

Komisja Europejska upomina Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa dotyczy niewykonania oceny oddziaływania na środowisko kopalni odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000 nad jeziorem Gopło w północno-środkowej Polsce. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika, Komisja prześle władzom polskim uzasadnioną opinię oraz zwróci się o doprowadzenie do zgodności z unijnymi przepisami w ciągu dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prace nad procedurami nadmiernego deficytu i instrumentami pochodnymi

26-01-2012

Zmniejszanie deficytów budżetowych państw członkowskich i uregulowanie operacji rozliczania i rozrachunku dotyczących pochodnych instrumentów finansowych to tematy omawiane na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych w dniu 24 stycznia.

Priorytety rolne i rybackie na najbliższe pół roku

26-01-2012

23 stycznia Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa duńska prezydencja przedstawiła program swoich prac w tej dziedzinie.

Komisja rozpoczyna debatę na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw: jakie wnioski z kryzysu?

19-01-2012

17 stycznia 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską jawną debatę na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przewidywania zmian. Konsultacja potrwa do dnia 30 marca 2012 r. Jej celem jest ustalenie skutecznych praktyk i działań politycznych w zakresie restrukturyzacji oraz dostosowania do zmian. Wyniki debaty zostaną uwzględnione w przygotowywanym pakiecie dotyczącym zatrudnienia oraz powinny pomóc w udoskonalaniu współpracy pracowników i przedstawicieli pracodawców, władz, organów szczebla lokalnego i regionalnego oraz instytucji UE. Konsultacja umożliwi również opracowanie określonych środków restrukturyzacyjnych, dzięki którym można by sprostać wyzwaniom społecznym oraz kwestiom dotyczącym zatrudnienia, jak również ułatwić europejskim przedsiębiorstwom zwiększenie swojej konkurencyjności przez innowacje oraz szybkie, lecz płynne dostosowanie się do zmian.

Nowa strategia dobrostanu zwierząt: Komisja dąży do polepszenia jakości

19-01-2012

Komisja Europejska przyjęła dziś nową czteroletnią strategię (na lata 2012–2015), mającą na celu dalszą poprawę dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej

Thorning-Schmidt: "Oszczędności i wzrost gospodarczy idą razem w parze"

19-01-2012

Duńska premier Helle Thorning-Schmidt przedstawiła w Parlamencie Europejskim priorytety swojego rządu na najbliższe pół roku. Nam tłumaczy dlaczego Duńczycy podczas swojej prezydencji skupiają się sprawach gospodarczych, ale i nie zapominają o ekologii.

Sylwetka nowego przewodniczącego: Kim jest Martin Schulz?

17-01-2012

Martin Schulz został dziś wybrany nowym przewodniczącym PE. Na niemieckiego polityka, lidera socjaldemokratów zagłosowało 387 deputowanych. Będzie przewodniczył pracom Parlamentu do czerwca 2014 r. czyli do kolejnych wyborów europejskich. Kim jest Marin Schulz i jaka była jego droga do stanowiska przewodniczącego PE? Zapraszamy do przeczytania jego sylwetki.

Helle Thorning-Schmidt: Potrzebujemy Europy bardziej odpowiedzialnej

11-01-2012

Najważniejszą kwestią priorytetową dla duńskiej prezydencji Rady UE w pierwszej połowie 2012 roku jest odpowiedzialna europejska gospodarka, tak aby Europa mogła przezwyciężyć kryzys i wrócić na właściwą drogę, mówi Helle Thorning-Schmidt, premier Danii, w wywiadzie udzielonym specjalnie dla naszej strony internetowej.


data dodania: 2010-12-08 12:56:45 | data modyfikacji: 2010-12-16 12:22:58 | ilość wyświetleń: 74865

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo