English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Aktualności z UE


Poprzednia   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   Następna

O rolnictwie po 2013 roku w Parlamencie Europejskim

21-09-2011

Naukowcy z największych rolniczych uczelni w Polsce wspólnie z przedstawicielami organizacji zajmujących się rolnictwem spotkali się 20 września 2011 roku w Parlamencie Europejskim na konferencji pt. "Rolnictwo Polskie w Unii Europejskiej - Kierunki Rozwoju, Doświadczenia i Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej".

Niewykorzystane talenty w Europie

16-09-2011

O zwiększeniu dostępu do szkolnictwa wyższego mówiła dziś Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat kształcenia wyższego w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że studenci powinni mieć większe wsparcie oraz możliwości do rozwoju.

Mobility Week 2011 w Bruskeli

16-09-2011

Od dziś przez tydzień w Brukseli oraz innych miastach Europy będą promowane przyjazne dla środowiska i bezpieczne środki transportu.

Zmiany w polityce rolnej po 2013 roku

15-09-2011

O zagrożeniach i szansach dla Wspólnej Polityki Rolnej w ciągu następnych lat dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Francuski Instytut Spraw Zagranicznych oraz Austriacko-Francuskie Centrum Współpracy w Europie. Do Stałego Przedstawicielstwa Austrii w Brukseli przyjechało kilkudziesięciu urzędników zajmujących się na co dzień tematyką rolną.

Ułatwienia dla firm z sektora MŚP

14-09-2011

Reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej spotkali się dziś (14.09) w Brukseli, aby określić strategię rozwoju sektora MŚP.

Parlament Europejski wzywa do wspierania kobiet zakładających firmy oraz po 50. roku życia

13-09-2011

Na dzisiejszej sesji planarnej europosłowie przyjęli rezolucję o wsparciu kobiet prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Parlament wezwał również do aktywizacji kobiet po 50. roku życia oraz powracających na rynek pracy.

„W działaniach komunikacyjnych UE należy skupić się na solidarności i partnerstwie”

07-09-2011

02.09.2011 - Choć kryzys zaufania do UE właściwie nie dotknął dotąd Polski, sekretarz stanu ds. europejskich w polskim rządzie Mikołaj Dowgielewicz wzywa do przyjęcia nowego podejścia do działań komunikacyjnych. Wykorzystanie atutu bliskości oraz istniejących już i planowanych mediów interaktywnych ma podstawowe znaczenie w przeciwdziałaniu spadkowi zainteresowania obywateli projektem europejskim.

Polityka migracyjna UE w kontekście rozszerzenia strefy Schengen

05-09-2011

Udział Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim (07.09.2011)

Rejestracja na tegoroczną edycję konkursu tłumaczeniowego dla szkół rozpoczęta.

02-09-2011

Bruksela, dnia 1 września 2011 r. – Od dzisiaj na stronie internetowej http://ec.europa.eu/translatores/ szkoły średnie mogą rejestrować uczniów na coroczny unijny konkurs dla młodych tłumaczy, „Juvenes Translatores” (po łacinie „młodzi tłumacze”). Rejestracja potrwa do 20 października, a elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE. Piąta już edycja konkursu odbędzie się równocześnie we wszystkich wybranych szkołach w dniu 24 listopada. Konkurs jest otwarty dla uczniów urodzonych w 1994 r. Może w nim wziąć udział ponad 750 szkół.

Uwagi przewodniczącego Hermana Van Rompuya na konferencji prasowej po szczycie państw strefy euro

22-07-2011

Mam przyjemność ogłosić, że znaleźliśmy wspólne rozwiązanie w tej kryzysowej sytuacji. Cel naszego posiedzenia był wyraźnie określony: przywódcy europejscy bronili stabilności finansowej strefy euro.

Komisja Europejska podejmuje działania mające na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w transgranicznych sporach prawnych

22-07-2011

Bruksela, dnia 22 lipca 2011 r. – Rozwiązywanie sporów i nieporozumień na drodze sądowej jest często kosztowne i czasochłonne. Sprawy transgraniczne są szczególnie trudne ze względu na różnice w prawodawstwie krajowym i kwestie natury praktycznej takie jak koszty i język. Dyrektywa UE w sprawie mediacji, która została przyjęta w dniu 21 maja 2008 r. (IP/08/628) i weszła w życie z dniem 21 maja 2011 r., ma zastosowanie wtedy, gdy obydwie strony sporu o charakterze transgranicznym dobrowolnie wyrażą zgodę na jego rozwiązanie z pomocą bezstronnego mediatora. Wszystkie państwa członkowskie UE powinny były już wprowadzić środki służące transpozycji ustawodawstwa UE, jednak dziewięć państw nie notyfikowało jeszcze wszystkich krajowych środków niezbędnych do pełnego wdrożenia wspomnianej dyrektywy. W konsekwencji Komisja Europejska postanowiła wejść na drogę sądową, przesyłając „wezwania do usunięcia uchybienia ” następującym państwom: Cyprowi, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgowi, Republice Czeskiej, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Komisja propaguje dostęp do podstawowych i tanich kont bankowych dla wszystkich obywateli

19-07-2011

Bruksela, dnia 18 lipca 2011 r. – Dostęp do konta bankowego stał się nieodzownym warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym w ramach współczesnego społeczeństwa, a gotówka coraz szybciej wychodzi z użycia. W dzisiejszym świecie brak dostępu do podstawowego konta bankowego sprawia, że nasze codzienne życie staje się droższe i trudniejsze. Wyzwaniem staje się każda czynność: od zapłacenia rachunku za prąd czy odbioru wynagrodzenia lub świadczeń po zakupy czy korzystanie z płatnych usług. Mimo to – według przeprowadzonych ostatnio badań – około 30 mln konsumentów w wieku powyżej 18 lat w Unii Europejskiej nie posiada konta bankowego. Szacuje się, że od 6 do 7 mln spośród tych 30 mln „bezbankowych” obywateli nie posiada konta bankowego, ponieważ odmówiono im dostępu do niego. Osoby te nie mają obecnie możliwości, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku.

Zdaniem Komisji dodatkowe fundusze na edukację, młodzież i kreatywność zwiększą liczbę nowych miejsc pracy. W ramach strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia Komisja Europejska planuje prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę młodych ludzi, nauczycieli i pracowników naukowych, którzy otrzymują unijne dotacje do studiów i szkoleń za granicą, z obecnych 400 tys. do prawie 800 tys. osób w przyszłości, poinformowała w komunikacie KE.

19-07-2011

Jak powiedziała podczas konferencji prasowej europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, jest to jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw znacznego wzrostu inwestycji UE w edukację, młodzież i kreatywność zaproponowanych przez Komisję w jej planie budżetowym na lata 2014-2020. Podniesienie standardów nauczania i szkoleń oraz pomoc ludziom w nabywaniu właściwych umiejętności ma zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia przyszłych potrzeb na rynku pracy oraz dla walki z ubóstwem.

EIB kredytuje rozbudowę polskiej sieci gazociągowej

19-07-2011

600 mln PLN (ok. 150 mln EUR) wynosi wartość kredytu, jakiego Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) udzielił na sfinansowanie budowy dwóch odcinków sieci przesyłowej gazu ziemnego w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Projekt ma pomóc polskiemu sektorowi energetycznemu lepiej wykorzystywać przyjazne dla środowiska zasoby energetyczne, a także przyczynić się do realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie energetyki i ochrony środowiska.

19-07-2011

Nadzwyczajny szczyt strefy euro odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 lipca – poinformował w piątek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Szczyt w Brukseli, zwołany w związku z kryzysem zadłużeniowym, będzie poświęcony stabilizacji euro i nowemu pakietowi pomocy dla Grecji.


data dodania: 2010-12-08 12:56:45 | data modyfikacji: 2010-12-16 12:22:58 | ilość wyświetleń: 74872

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo