English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Aktualności z UE


Poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   Następna

11-04-2014

W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na V Światową Konferencje Nauczycieli Polonijnych "Wschód , Zachód - Łączy nas Polska" . Zjazd odbędzie się w Ostródzie (Warmińsko-Mazurskie) w dniach 7-11 maja 2014 r. Informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej :http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/V-Swiatowy-Zjazd-Nauczycieli-Polonijnych,3701.html Spot informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=kf3RZo8I-jI Łączę wyrazy szacunku, Ilona Puklicz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” www.swp.org.pl oraz Dom Polski Wschodniej

KONKLUZJE W SPRAWIE UKRAINY Zatwierdzone przez Radę Europejską 20 marca 2014 r.

21-03-2014

Unia Europejska wspiera ludność Ukrainy i popiera jej prawo do decydowania o własnej przyszłości. Unia Europejska wspiera wysiłki rządu Ukrainy na rzecz stabilizacji Ukrainy i podjęcia reform. W związku z tym Unia Europejska będzie dalej współpracować ze społecznością międzynarodową na rzecz pomocy Ukrainie.

Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza w Radzie Europejskiej 20 marca 2014 r.

21-03-2014

"Po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny jedno z państw w Europie zaanektowało przemocą część innego państwa. Rosja złamała prawo międzynarodowe, a to jest nie do przyjęcia. Kryzys na Krymie musi nas pobudzić do tego, abyśmy na nowo zdefiniowali naszą europejską politykę sąsiedztwa i nasze stosunki z Rosją. Musimy wreszcie opracować spójną strategię wobec Rosji." - powiedział w czasie posiedzenia Rady Europejskiej 20 marca przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

Przedwyborcza kampania informacyjne PE wchodzi w ostatnią fazę przed wyborami

21-03-2014

"Skorzystaj ze swoich praw! Wybierz, kto będzie sprawował władzę w Europie!" - to hasło przyświeca zainaugurowanej dzisiaj, ostatniej przed wyborami, fazie kampanii informacyjnej realizowanej przez Parlament Europejski przed wyborami do PE, które w Polsce odbędą się 25 maja.

W tym tygodniu w PE: Ukraina, roaming, pracownicy delegowani i banki

21-03-2014

Posłowie z komisji ds. handlu międzynarodowego (INTA) zagłosują w czwartek nad obniżeniem ceł na produkty importowane z Ukrainy. W parlamentarnej agendzie znajdą się również: prawa pracowników delegowanych oraz likwidacja roamingu. Przedstawiciele PE i Rady będą próbować wypracować kompromis w sprawie mechanizmu restrukturyzacji banków, a komisja ds. gospodarczych przedyskutuje kwestie jednolitego systemu restrukturyzacji. W czwartek, przewodniczący Schulz weźmie udział unijnym szczycie

Reforma systemu bankowego UE – mniej spekulacji i ryzyka

03-02-2014

UE zaproponowała ograniczenie swobody największych banków w zakresie dokonywania transakcji spekulacyjnych, które przyczyniły się do wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 r. W ramach proponowanych reform około 30 największych europejskich banków objęto by zakazem dokonywania tzw. transakcji z użyciem środków własnych. Transakcje takie polegają na wykorzystywaniu przez banki własnych funduszy na inwestycje w celu zwiększenia własnych zysków. Mimo że taka praktyka może być bardzo korzystna dla banków, zdaniem UE powoduje zbyt wielkie ryzyko, a klienci banków i sama gospodarka na tym nie korzystają. Bezpieczniejszy system bankowy Wzmocnienie stabilności finansowej największych banków UE – tych, które uważano za zbyt duże, żeby mogły upaść – zagwarantuje, że podatnicy nie będą płacić za błędy banków. Tak stało się podczas kryzysu finansowego, kiedy finansowane ze środków publicznych plany ratunkowe dla banków wchłonęły około 13 proc. produktu krajowego brutto UE. UE zamierza również wprowadzić środki mające na celu odgraniczenie działów prowadzących operacje detaliczne o niskiej marży, ale w dużej mierze bezpieczne, od działów inwestycyjnych, których działalność charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka. Zapewniłoby to bezpieczeństwo oszczędności deponentów i zapobiegło konieczności przyjmowania dalszych planów ratunkowych dla banków. W ramach planu krajowe organy nadzoru byłyby uprawnione do przenoszenia działalności handlowej o wysokim stopniu ryzyka wybranych banków (jak np. pełnienie funkcji animatora rynku, sekurytyzacja papierów hipotecznych oraz inwestycje w złożone instrumenty pochodne) do odrębnych jednostek zależnych. Ograniczenie nadmiernego ryzyka Autorzy wniosku wzywają również do surowszej kontroli wszelkich prób przenoszenia działalności objętej nowymi zasadami do „równoległych systemów bankowych”, który jest słabiej regulowanym sektorem usług finansowych. Komisja wyraża nadzieję, że reformy będą ostatnim elementem pełnego przeglądu przepisów regulujących europejski system bankowy, który zainicjowano w odpowiedzi na kryzys finansowy. Wcześniejsze działania obejmują stworzenie większych buforów kapitałowych dla banków, wprowadzenie pułapów premii bankowców oraz plany stworzenia unii bankowej strefy euro. Zaproponowane przez Komisję plany muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i poszczególne państwa członkowskie. Wejdą w życie prawdopodobnie w 2017 r. Komunikat prasowy – reforma strukturalna unijnego sektora bankowego Najczęściej zadawane pytania – reforma strukturalna unijnego sektora bankowego English Najczęściej zadawane pytania – przejrzystość i sprawozdawczość bankowa Źródło: www.ec.europa.eu

Jak usprawnić mobilność? Nowe zasady poświadczania dokumentów urzędowych w UE

03-02-2014

Wolność przemieszczania się obywateli i biznesu to podstawa europejskiej wspólnoty, ale wciąż zdarza się, że przenosiny nie są wcale takie łatwe. Mimo, że nie musimy już poświadczać autentyczności paszportów, pozostałe dokumenty urzędowe, takie jak akty urodzenia czy ślubu, muszą zostać zaopatrzone w potrzebne pieczątki. 4 lutego posłowie zagłosują nad nowymi regulacjami, mającymi znacząco ograniczyć biurokrację i ułatwić legalizację dokumentów w Unii Europejskiej. By ułatwić życie, pracę czy studiowanie za granicą, wyeliminowana zostanie część koniecznych dziś formalności, na które poświęcamy sporo czasu i pieniędzy. Dużo prostsze będzie poświadczenie aktu urodzenia, zarejestrowanie firmy, uzyskanie ślubu czy karty rezydenta. Nowe przepisy zawierają: zwolnienie z konieczności legalizacji dokumentów urzędowych oraz certyfikowania apostilli uznanie niecertyfikowanych kopii i tłumaczeń ustanowienie standardowej formy dokumentów w UE, które wyeliminują konieczność tłumaczenia poprawę współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, poprzez wykorzystanie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), który pozwala na kontrolę autentyczności dokumentów Ułatwienie obejmuje dokumenty urzędowe wydane przez organy państw członkowskich i posiadające formalną wartość dowodową między innymi w odniesieniu do narodzin, zgonu, imienia i nazwiska, związku małżeńskiego, zarejestrowanego związku partnerskiego, pochodzenia dziecka, adopcji, miejsca pobytu, obywatelstwa, narodowości, nieruchomości, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa, praw własności intelektualnej i braku wpisu w rejestrze karnym. Zmiany są istotne. Dziś obywatele UE i przedsiębiorstwa muszą potwierdzać swoje dokumenty i korzystać z certyfikowanych dokumentów, tłumaczonych przez przysięgłych tłumaczy. Zdarza się, że mimo starań, nie są one uznawane. Rezolucja przygotowana przez Bernharda Rapkaya (Socjaldemokraci, S&D) została przegłosowana w komisji ds. prawnych (JURI) 17 grudnia 2013 r. Źródło: www.europarl.europa.eu

ReAct Frankfurt: UE to nie tylko projekt gospodarczy. To także wspólnota wartości

13-01-2014

Co Unia Europejska robi z Twoimi pieniędzmi? Czy inwestuje je we właściwy sposób? Czy pomaga w rozwoju gospodarki? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy i goście konferencji ReAct Frankfurt, która odbyła się 5 grudnia. Wszyscy zgadzali się, że unijne fundusze muszą nie tylko działać na rzecz wzrostu gospodarczego, ale także być w zgodzie z jedną z najważniejszych europejskich wartości - solidarności.

Zielone światło dla programu Erasmus+: ponad 4 miliony osób otrzyma dotacje unijne na podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie

19-11-2013

Parlament przyjął dziś program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, którego realizacja ma rozpocząć się w styczniu. Jest to siedmioletni program ukierunkowany na podnoszenie umiejętności, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro1 – o 40% więcej niż w przypadku obecnych programów. Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu oraz ponad 500 tys. osób biorących udział w wymianie młodzieży i odbywających wolontariat za granicą. Studenci planujący ukończenie studiów magisterskich za granicą, na które rzadko dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będą mogli skorzystać z nowego systemu gwarancji kredytowych, którym zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny. Erasmus+ zapewni również środki dla pracowników szkolnictwa i szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz na finansowanie partnerstw między uniwersytetami, szkołami wyższymi, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami niekomercyjnymi.

Komisja zadowolona z przyjęcia programu „Kreatywna Europa” przez Parlament Europejski

19-11-2013

Nowy program Komisji „Kreatywna Europa”, zatwierdzony dziś przez Parlament Europejski, oznacza większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR1 w okresie najbliższych siedmiu lat – o 9% wyższym niż obecnie – program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR.

Prognoza gospodarcza UE: stopniowe ożywienie koniunktury i zagrożenia zewnętrzne

07-11-2013

W drugim kwartale tego roku znowu nastąpiło ożywienie gospodarki europejskiej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowano obiecujące oznaki wskazujące na to, że ożywienie gospodarcze utrzyma się.

Program prac na 2014 r. – priorytety to wzrost gospodarczy i zatrudnienie - 29/10/2013

07-11-2013

Plany Komisji Europejskiej na 2014 r. obejmują pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie stopy zatrudnienia i dążenie do szybszego przyjęcia wniosków legislacyjnych, które oczekują w kolejce.

Rolnicze Oscary 2013

14-10-2013

CAP Communication Awards – to konkurs dla tych, którzy zajmują się informowaniem o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Niektórzy mówią o nim "Rolnicze Oscary". Zorganizowaliście kampanię komunikacyjną na temat korzyści płynących z WPR? To konkurs dla Was! Zwycięzcy będą mogli zaprezentować swoje pomysły europejskiej publiczności. Projekty można zgłaszać do poniedziałku 21 października 2013 r.

Lepsza ochrona unijnych konsumentów, którzy pobierają z internetu gry, e-booki, filmy i muzykę

14-10-2013

W wyniku wspólnej akcji państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej 116 stron internetowych, które sprzedają gry, książki, filmy i muzykę w formie cyfrowej, zostało dostosowanych do unijnych przepisów ochrony konsumenta.

Nagroda Sacharowa - 25 lat walki o prawa człowieka

14-10-2013

Nagroda Sacharowa: stań po stronie uciemiężonych


data dodania: 2010-12-08 12:56:45 | data modyfikacji: 2010-12-16 12:22:58 | ilość wyświetleń: 74873

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo