English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Konkursy i granty

Poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Następna

Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w grancie na fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników młodzieżowych

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w dotacjach na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich.

Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury ogłasza nabór do Wolontariatu Europejskiego w ramach Erasmus+. Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy.

Erasmus+ Wsparcie reform polityki edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym – propozycje współpracy 2017

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji w ramach Program Erasmus+ (Akcja 3) zaprasza do składania wniosków dot. propozycji projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ których celem będzie identyfikacja, testy, opracowanie lub ocena innowacyjnych kierunków polityki edukacyjnej, mogących mieć potencjał stania się głównym nurtem i wkładem w poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

22-02-2017

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i finansuje programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów. Udział w wymianach może wziąć młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych. Wniosek mogą składać fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, szkoły, uczelnie wyższe. Termin składania wniosków upływa 10 marca 2017 r.

Turniej Innowacji Społecznych

22-02-2017

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego organizuje Turniej Innowacji Społecznych. Zgłoszone projekty mogą dot. walki z bezrobociem oraz marginalizacją środowisk wykluczonych, promowaniem dostępu do edukacji w wielu dziedzinach (włączając w to opiekę zdrowotną, środowisko naturalne i obszary zurbanizowane), z wykorzystaniem nowych technologii, nowych systemów i nowych procesów.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie dla kultury, nauki, wymiany młodzieżowej i współpracy transgranicznej

22-02-2017

Program ten wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną. Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych). Grant wypłacany jest w transzach. W 2017 r. zaplanowano 4 terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Europa dla obywateli (2014-2020), czyli wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w programie „Europa dla Obywateli”. Program ten stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą. Wnioski można składać do 01.03.2017 r.

Przyszłe i powstające technologie – granty dla naukowców

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza naukowców do wzięcia udziału w programie Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies – FET. FET to część programu Horyzont 2020, która służy do finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.

Starting Grants

12-09-2016

Rada Europejska ds. Badań Naukowych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Starting Grants.

Granty dla naukowców

12-09-2016

Konkurs (H2020-MSCA-IF-2016) dotyczy zwiększenia kreatywności i innowacyjności doświadczonych naukowców.

Granty dla naukowców.

12-09-2016

Granty dot. dotyczą zwiększenia kreatywności i innowacyjności doświadczonych naukowców, którzy pragną podnieść swoje kompetencje. Budżet projektu to 205 mln euro

Grant w programie "Your first EURES job".

12-09-2016

Budżet programu to 7 mln euro, a podania można składać do dnia 7.10.2016r.

Granty w dziedzinie integracji społecznej i walki z ubóstwem lub mikrofinansowania i finansowania przedsiębiorstw społecznych.

12-09-2016

Całkowity budżet programu to 9 mln euro dla Strefy 1, oraz 1 300 000 mln euro dla Strefy 2.

Granty na działalność internetową z dziedziny „prawa osób z niepełnosprawnością”.

12-09-2016

Unijny program Prawa, Równouprawnienie i Obywatelstwo, zachęca do składania wniosków o dotacje operacyjne na 2017 rok na działalność internetową z dziedziny „prawa osób z niepełnosprawnością”. Czas składania podań zakończy się z dniem 16.09.2016r.


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo