English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Konkursy i granty

Poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Następna

Granty dla innowacyjnych rozwiązań gospodarki morskiej.

12-09-2016

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o grant dla innowacyjnych rozwiązań gospodarki wód morskich. Czas składania podań zakończy się z dniem 30.09.2016r.

120 grantów dla studentów od Fundacji Yuste

15-06-2016

Europejska Akademia Fundacji Yuste oferuje program 120 grantów, pokrywających podstawowe koszty udziału w międzynarodowych kursach Fundacji. Oferta skierowana jest do studentów krajów członkowskich UE.

Konkurs filmowy – Europe Mobility

25-06-2015

Europe Mobility ogłasza konkurs na przedstawienie Twojego doświadczenia z podróżowaniem i mobilnością w Europie.

Szkolenie sędziów krajowych w zakresie unijnego prawa konkurencji i współpracy sądowej.

19-06-2015

Komisja Europejska przyznaje granty w celu szkolenia sędziów krajowych w zakresie unijnego prawa konkurencji oraz współpracy sądowej. Składanie wniosków rozpoczyna się od drugiej połowy czerwca bieżącego roku.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

19-06-2015

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) przyznaje fundusze dla najlepszych naukowców w każdym wieku i każdej narodowości, którzy chcą prowadzić badania w 28 państwach członkowskich UE lub państwach stowarzyszonych, w ramach programu Horyzont 2020. Przewidziane są następujące systemy finansowania:

Konkurs w ramach programu im. Marii Skłodowskiej-Curie otwarty

28-01-2015

Zapraszamy Państwa do składania wniosków w konkursie ogłoszonym w ramach Programu imienia polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.

Granty i konkursy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

05-12-2014

Misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce, a także, w dalszej perspektywie i w miarę możliwości, w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Otwarty konkurs "ERC Consolidator Grants" w ramach programu Horyzont 2020

21-11-2014

Uprzejmie informujemy, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla naukowców pragnących wzmocnić swoją pozycję naukową (ERC Consolidator Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-CoG).

Praxis - kolejny nabór wniosków na zagraniczne staże

21-11-2014

Do 15 grudnia 2014 r.trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Granty na granty - rusza program MNiSW

21-11-2014

Rusza nabór wniosków w ramach programu Granty na granty, które organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. Nabór wniosków będzie trwał w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru wniosków do 31 grudnia 2014 r.

Stypendium im. Józefa Tischnera dla polskich humanistów

21-11-2014

Do 20 grudnia 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendium im. Józefa Tischnera dla polskich i polsko-amerykańskich humanistów oraz przedstawicieli nauk społecznych. W ramach konkursu przyznany zostanie półroczny pobyt w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Institute for Human Sciences). Wysokość stypendium wynosi 9 300 euro.

Projekty Współpracy Europejskiej - nabór wniosków w zakresie platform europejskich oraz tłumaczenie literackie

21-11-2014

Cele, priorytety i przykładowe działania: • projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów, • rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale) • tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości • rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Projekty Współpracy Europejskiej - nabór wniosków w zakresie sieci współpracy

21-11-2014

Cele, priorytety i przykładowe działania: • projekty realizowane wspólnie przez członków sieci w celu nabywania umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej oraz wymiany doświadczeń oraz testowania innowacji • umożliwianie podmiotom działających w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej • zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej i żeby uniknąć wykonywania tych samych działań

Projekty Współpracy Europejskiej - nabór wniosków

21-11-2014

Cele, priorytety i przykładowe działania: • tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej • współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie • dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania • rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców)

Granty ERC 2014

21-11-2014

W ramach Programu Roboczego (Work Programme 2014) i w latach następnych można wnioskować o jeden z trzech grantów finansowanych przez Europejską Radę ds. Badań: • STARTING (SG) • CONSOLIDATOR (CG) • ADVANCED (AG)


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo