English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Konkursy i granty

Poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Następna

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie zielonych technologii i lotnictwa

23-05-2012

W ramach wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" opublikowano zaproszenie do składania wniosków w sprawie zielonych technologii i lotnictwa.

Zaproszenie do składania ofert do umowy ramowej o usługi wsparcia dla modelowania składu atmosfery

23-05-2012

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert do umowy ramowej o usługi wsparcia dla modelowania składu atmosfery.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach SIINN ERA-NET

23-05-2012

W ramach SIINN (Bezpieczne wdrażanie innowacyjnej nanonauki i nanotechnologii) ERA-NET ogłoszone zostało zaproszenie do składania wniosków.

5. zaproszenie do składania wniosków IMI 2012

19-03-2012

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) opublikowała 5. zaproszenie do składania wniosków.

Zaproszenie dotyczące utworzenia Europejskiego Centrum Innowacji w Sektorze Usług

07-03-2012

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących utworzenia Europejskiego Centrum Innowacji w Sektorze Usług (ESIC).

Drugie wspólne zaproszenie KORANET

07-03-2012

W ramach projektu KORANET (Koreańska sieć naukowa i Europejska Przestrzeń Badawcza) ogłoszono wspólne zaproszenie dotyczące technologii ekologicznych.

Otwarte zaproszenie dla nowych partnerów projektu FI-WARE

07-03-2012

W ramach dofinansowywanego ze środków unijnych projektu FI-WARE (Platforma rdzeniowa Internetu przyszłości) ogłoszone zostało otwarte zaproszenie dla nowych partnerów projektu. Projekt FI-WARE zapewnia nową infrastrukturę usługową, opartą na uniwersalnych i nadających się do wielokrotnego użycia układach zwanych "enablerami generycznymi" (GE).

Zaproszenie do składania wniosków nt. ponadnarodowej współpracy między członkami EURAXESS w ramach tematów związanych z Unią Innowacji.

07-03-2012

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków nt. ponadnarodowej współpracy między członkami EURAXESS w ramach tematów związanych z Unią Innowacji.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

07-03-2012

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej.

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje w ramach transeuropejskiej sieci transportowej

07-03-2012

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie w ramach rocznego programu prac na 2011 r. dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na lata 2007 - 2013.

Zaproszenie do składania wniosków w programie działań Erasmus Mundus 2009 - 2013

12-01-2012

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w programie działań Erasmus Mundus 2009 - 2013

Zaproszenie do składania wniosków w ramach rocznego programu prac o granty w dziedzinie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E)

12-01-2012

Komisja Europejska ogłosiła w ramach rocznego programu prac zaproszenie do składania wniosków o granty w dziedzinie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E).

Zaproszenie do tworzenia sieci kontaktów i platformy wymiany dotyczących planu działania w dziedzinie ekoinnowacji

12-01-2012

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do tworzenia sieci kontaktów i platformy wymiany dotyczących planu działania w dziedzinie ekoinnowacji.

Zaproszenie dotyczące wspólnych projektów w zakresie mobilności oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych

09-12-2011

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących wspólnych projektów w zakresie mobilności oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych między Unią Europejską a Australią oraz Unią Europejską a Republiką Korei.

Wstępne ogłoszenie pierwszego, wspólnego, ponadnarodowego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Badania Translacyjne nad Nowotworami (TRANSCAN)

09-12-2011

Opublikowane zostało wstępne ogłoszenie pierwszego, wspólnego, ponadnarodowego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Badania Translacyjne nad Nowotworami (TRANSCAN). Tematem zaproszenia będzie "walidacja biomarkerów na potrzeby zindywidualizowanej onkologii".


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo