English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Konferencje i seminaria

Poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   Następna

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

29-08-2014

Jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań biznesowych dotyczących rozwoju gospodarczego i relacji ekonomicznych Polski Wschodniej oraz Wschodu i Zachodu Europy odbędzie się 18 września w Białymstoku. Na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku spotkają się goście z kraju i z zagranicy, przedstawiciele biznesu, politycy i eksperci.

Debata: euroopejskie regiony rozwijają się razem czy osobno?

25-07-2014

6. Raport Komisji Europejskiej na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przedstawia najnowsze statystyki regionalne w odniesieniu do celów strategii Europa 2020, a także roli polityki UE w tym zakresie. Raport omawia w szczególności wpływ interwencji w ramach polityki spójności UE, jak również stan przygotowań do nowej generacji programów operacyjnych, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w okresie 2014-2020.

Konferencja nt. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS)

25-07-2014

W celu przygotowania opinii Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje 29 września w Brukseli konferencję pt. "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jako narzędzie polityki spójności na lata 2014-2020 dla rozwoju obszarów wiejskich, miejskich i podmiejskich”.

Seminarium pt. "Inwestycje regionalne a przyszły wzrost"

25-07-2014

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów organizuje seminarium w celu przedyskutowania rosnącego znaczenia technologii teleinformatycznych dla Europy i dostępnych instrumentów finansowych do stworzenia synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i innymi dostępnymi źródłami finansowania.

Konferencja nt. srebrnej gospodarki w Europie

25-07-2014

Starzenie się społeczeństwa w Europie i poza nią stwarza wyzwania dla naszych systemów opieki zdrowotnej i naszych budżetów krajowych. Ale także stwarza ogromne możliwości. Powstają nowe duże rynki produktów usług ICT związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Starzenie się społeczeństw jest motorem wzrostu gospodarczego. W świetle powyższego, Komisja Europejska organizuje konferencję "Wzrost srebrnej gospodarki w Europie" w celu omówienia, jak najlepiej rozwijać na dużą skalę srebrną gospodarkę w Europie.

Rejestracja na seminaria w ramach Open Days 2014 otwarta!

08-07-2014

Dwunasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2014 odbędzie się w dniach 6–9 października w Brukseli, gdzie zorganizowanych zostanie ponad sto warsztatów i debat. Wydarzenia te odbywać się będą pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi”.

Szóste Forum Kohezyjne

08-07-2014

Komisja Europejska wkrótce przyjmie szóste sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Raport analizuje stan spójności Unii i zwraca uwagę na wyzwania stojące przed władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w przezwyciężaniu skutków kryzysu. Rozpatruje rolę polityki spójności UE we wspieraniu kluczowych inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia i zapewnia pierwsze wyniki negocjacji programu 2014-2020 .

Konferencja dotycząca osiągnięć Programu Region Morza Bałtyckiego

08-07-2014

26-27 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której przedstawione zostaną osiągnięcia Programu Region Morza Bałtyckiego i oferta na lata 2014-2020. Pierwszy dzień będzie poświęcony prezentacji przykładów dobrej współpracy oraz dyskusji na temat oczekiwań wobec nowego programu. Omówiony zostanie jego zakres tematyczny i obowiązujące zasady. W drugim dniu zostanie przedstawiona bardziej szczegółowa informacja o tematach współpracy, terminach i sposobach składania wniosków oraz o tym, gdzie uzyskać pomoc. Spotkanie będzie okazją do dzielenia się pomysłami i nawiązywania kontaktów.

Europejska konferencja na temat komunikacji publicznej - EuroPCom 2014

08-07-2014

W dniach 15 - 16 października w Brukseli odbędzie się 5 edycja EuroPCom, europejskiej konferencji na temat komunikacji publicznej. Konferencja jest miejscem spotkań dla menedżerów komunikacji i specjalistów w tym zakresie reprezentujących władze regionalne i lokalne.Tematem konferencji będzie innowacja i kreatywność w komunikacji rządowej dotyczącej przyszłości Europy.

Debata: euroopejskie regiony rozwijają się razem czy osobno?

08-07-2014

6. Raport Komisji Europejskiej na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przedstawia najnowsze statystyki regionalne w odniesieniu do celów strategii Europa 2020, a także roli polityki UE w tym zakresie. Raport omawia w szczególności wpływ interwencji w ramach polityki spójności UE, jak również stan przygotowań do nowej generacji programów operacyjnych, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego okresie 2014-2020.

Konferencja „Pomoc publiczna w ujęciu regionalnym w latach 2014-2020”

21-05-2014

3 lipca w Komitecie Regionów odbędzie się konferencja „Pomoc publiczna w ujęciu regionalnym w latach 2014-2020”

Konferencja „Inwestowanie w zdolności instytucjonalne administracji publicznej dla podniesienia skuteczności i efektywności”

21-05-2014

19 czerwca w Komitecie Regionów odbędzie się konferencja „Inwestowanie w zdolności instytucjonalne administracji publicznej dla podniesienia skuteczności i efektywności”.

Konferencja poświęcona roli EFS w latach 2014-2020

21-05-2014

12 czerwca w budynku Komitetu Regionów w Brukseli odbędzie się konferencja pt. „Inwestowanie w zdolności instytucjonalne administracji publicznej. Rola EFS 2014-2020."

Doroczna konferencja programu „Europa Środkowa”

07-04-2014

W dniach 1-2 lipca 2014 r. w Wiedniu odbędzie się doroczna konferencja Programu dla Europy Środkowej.

Druga konferencja Komitetu Regionów nt. finansów publicznych

07-04-2014

24 czerwca 2014 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbędzie się druga konferencja na temat stanu finansów publicznych.


data dodania: 2010-12-08 12:57:29 | data modyfikacji: 2010-12-17 02:16:58 | ilość wyświetleń: 66181

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo