Jak się odnaleźć w przyszłości – analiza scenariuszy poprzez grę strategiczną

„Jak się odnaleźć w przyszłości – analiza scenariuszy poprzez grę strategiczną” to temat kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Ekspertem”, które odbyło się z inicjatywy biura regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli 19 października 2018 w Domu Polski Wschodniej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA, a w roli eksperta po raz kolejny wystąpił pan Maciej Krzysztofowicz – analityk ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe grupy, mieli okazję przetestować narzędzie symulacji „System Tworzenia Scenariuszy”. Zostało one opracowane przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i jest platformą (grą), która angażuje uczestników w systematyczne myślenie przyszłościowe. Uczestnicy muszą podejmować działania w trzech horyzontach czasowych, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele jako politycy, firmy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, podczas gdy głos publiczny obserwuje i ocenia przyszłe skutki zgodnie z jej interesami.
Uczestnicy symulacji podejmują działania, aby osiągnąć swoje wyznaczone wcześniej długoterminowe cele w zmieniających się warunkach zewnętrznych związanych ze scenariuszami, podczas interakcji z innymi zainteresowanymi stronami. System generuje przestrzeń do symulacji możliwych rozwiązań związanych z jakimkolwiek przedmiotem zainteresowania uczestników. Platforma pomaga ludziom wyobrazić sobie, jakie są możliwe scenariusze, które mogą być wykorzystane do np. strategicznego rozwoju.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób, reprezentujących polskie i zagraniczne biura regionalne oraz instytucje unijne.
Więcej informacji na temat „Scenario Exploration System (SES)” dostępnych jest: https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses