Wizyta delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Regionie Świętokrzyskim

W dniach 12-13.02.2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli odbyła się w Kielcach i regionie wizyta delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Luksemburga.

Województwo świętokrzyskie może być partnerem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego szczególnie przy realizacji dużych, wieloletnich przedsięwzięć. O tym, jakie są możliwości uzyskania wsparcia dla takich działań rozmawiali w dniu 12.02.2019 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami EBI. – Planowanie tych inwestycji w regionie bez dodatkowego wsparcia instytucji finansowych nie byłoby możliwe – powiedział Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.


Głównym zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu jest udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele Unii Europejskiej. Branże, w które EBI inwestuje to: innowacje, środowisko, infrastruktura oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
– W przypadku samorządów, praktycznie wszystkie inwestycje dotyczą infrastruktury i środowiska – mówił Rafał Rybacki, szef Wydziału ds. Kredytów, Sektor Publiczny i Infrastruktura, Polska i Kraje Bałtyckie w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

– Właśnie rozpoczęliśmy prace nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i finansowania z nowej unijnej perspektywy, dlatego to jest bardzo dobry moment na takie rozmowy – mówił Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wśród obszarów, które wymagają doinwestowania, zdaniem przewodniczącego, jest infrastruktura drogowa wokół Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, uzbrojenie 600 hektarów w Obicach, największego w Europie terenu przeznaczonego pod inwestycje, ale również realizacja mniejszych zadań, które ułatwią życie rolnikom na południu województwa. To także inwestowanie w projekty związane z ochroną środowiska, ekologię, energetykę oraz innowacje.

Renata Janik, wicemarszałek województwa zwróciła uwagę na obszar polityki społecznej, szczególnie w kontekście wsparcia dla seniorów, których przybywa i konieczne jest zapewnienie im właściwej opieki zdrowotnej.
– Wyzwaniem dla nas jest także zatrzymanie młodych ludzi w regionie, bo już przedsiębiorcy odczuwają brak rąk do pracy – powiedziała Renata Janik. Dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój regionu.

Zdaniem marszałka Andrzeja Bętkowskiego ogromnych inwestycji wymaga turystyka uzdrowiskowa. – Pokłady wód siarczkowych w Busku i Solcu, a w przyszłości także w Kazimierzy Wielkiej to ogromny atut naszego województwa. Dlatego koniecznie trzeba tę sferę wzmacniać i wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu nie tyko nie tylko naszych kuracjuszy, ale także gości z zagranicy. Największe inwestycje czekają nas w Kazimierzy, gdzie ta infrastruktura dopiero się tworzy, dlatego jutro przedstawiciele EBI spotkają się z przedstawicielami klastra uzdrowiskowego i być może coś z tego pozytywnego wyjdzie – mówił marszałek.

Podczas dwudniowej wizyty w województwie świętokrzyskim przedstawiciele EBI spotkali się także z władzami Kielc oraz rektorami Politechniki Świętokrzyskiej i UJK. W dniu 13.02.2019 r. odwiedzili Busko-Zdrój i Kazimierzę Wielką.

EBI jest największą instytucją finansową na świecie, którego udziałowcem jest także Polska. Oferuje nie tylko wparcie finansowe, ale także doradztwo na każdy etapie tworzenia projektów.

W spotkaniu z przedstawicielami EBI wzięli też udział Maria Fidzińska-Dziurżyńska, skarbnik województwa świętokrzyskiego i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Województwo Świętokrzyskie jest koordynatorem działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2019 r.