Spotkanie Grupy Roboczej DPW w Brukseli

W dniu 12.03.2019 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z 5 regionów współtworzących DPW.

Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasową owocną współpracę międzyregionalną oraz omówili plany udoskonalania wspólnych działań w przyszłości. Przedstawiciel Regionu Podlaskiego, Michał Szczepura, przedstawił sprawozdanie z działalności Domu Polski Wschodniej za rok 2018. Wyodrębnił w nim cztery wiodące kategorie aktywności DPW:

  1. Działania o charakterze informacyjnym
  2. Działania o charakterze promocyjnym
  3. Działania o charakterze pro-gospodarczym
  4. Bieżąca działalność DPW

Sprawozdania z działalności DPW za rok 2018 zostało przyjęte przez uczestników Grupy Roboczej. Następnie omówiono Plan działań DPW na rok 2019. Następne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się w Olsztynie w dniach 28-29.08.2019 r.