Dom Polski Wschodniej inauguruje serię wydarzeń z okazji 15-lecia Polski w UE

W minioną sobotę 4.05.2019 r. odbyło się w Domu Polski Wschodniej spotkanie Klubu Dyskusyjnego „Tygodnika Powszechnego,” poświęcone „Przyszłości Unii Europejskiej oraz przyszłości Polski w Unii Europejskiej.” Dyskusję moderował Krzysztof Kasprzyk, ekspert Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG Regio), zaś głównymi panelistami byli: Paweł Świeboda, zastępca szefa think-tank’u Komisji Europejskiej – European Political Policy Centre (EPSC) oraz Maciej Popowski, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i rozszerzenia (DG NEAR).

Tego samego dnia po południu w ramach Dnia Otwartego Instytucji Unii Europejskiej Dom Polski Wschodniej współuczestniczył wraz ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (UE) oraz Polską Organizacją Turystyczną w wydarzeniu promocyjnym wszystkich obecnych krajów członkowskich UE.