Promocja Polski podczas „Liberation Ride” we flamandzkim Tielt

W miniony weekend przy współpracy Polska Organizacja Turystyczna oraz Ambasada RP w Brukseli uczestniczyły w promocji jednego z najważniejszych punktów letniego sezonu w Tielt: „Liberation Ride” – rajd rowerowy upamiętniający 75-tą rocznicę wyzwolenia flamandzkich miast przez I Dywizję Pancerną gen. Maczka w 1944 roku.

Wydarzenie miało charakter festynu, przypominającego jednocześnie uczestnikom ważne wydarzenia ze wspólnej historii w przypadającym w tym roku 100-leciu nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Belgią i Polską.

W miasteczku Tielt odbyło się wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, stoiska regionalne, degustacja polskiej kuchni, koncerty, przeloty historycznych samolotów, a także konkursy dla uczestników Liberation Ride. Festyn był takze okazją do premierowego pokazu spotu zrealizowanego przez Zagraniczny Ośrodek POT w Brukseli. Bohaterem spotu jest Krystian Herba, który promował szlak Green Velo poprzez pokazy akrobacji rowerowych w Polskim Miasteczku w Tielt.

„Liberation Ride” został zorganizowany jest przy wsparciu Rządu Flandrii oraz regionalnych organizacji  turystycznych Toerisme Oost – Vlaanderen i Westtoer, stowarzyszenia rowerowego Grinta oraz miasta Tielt.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli reprezentowały województwa Warmińsk-Warmińskie oraz Świętokrzyskie (Regionalna Organizacja Turystyczna).