Logo_ENG_wh_10
Ogłoszenie o naborze do pracy w Domu Polski Wschodniej w Brukseli
Termin składania ofert: 26-06-2019 godz. 12:00
Sekretarka (1 etat)
Miejsce pracy: Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela
Ogłoszono dnia: 18-06-2019
Zlecenie: Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie;
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka francuskiego w mowie i w piśmie;
Wymagania dodatkowe:
 • Wiedza na temat funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i samorządu w Polsce;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarskim lub asystenckim;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, w szczególności w Brukseli;
 • Wiedza na temat Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego;
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • pełna obsługa sekretariatu;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • wspieranie pracy Koordynatora Domu Polski Wschodniej w czynnościach administracyjnych;
 • zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej, głównie poprzez notowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji;
 • przyjmowanie interesantów;
 • organizacja logistyczna wydarzeń;
 • przygotowywanie materiałów księgowych.
Wymagane dokumenty:
Termin, sposób i miejsce:
Termin przesyłania zgłoszeń: 26-06-2019 godz. 12:00
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną treścią klauzuli informacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailem na adres: info@eastpoland.eu lub złożyć osobiście w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Avenue de Tervueren 48
1040 Bruksela
z dopiskiem „Konkurs – Biuro w Brukseli”

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 28 czerwca 2019 od godz. 9:30
Informacje dodatkowe

Aplikacje, które wpłyną do Biura Regionalnego w Brukseli po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Znajomość języków będzie sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Screen Shot 2019-06-19 at 16.57.57
MailPoet