Kalendarz

Sty 18@10:00 – Sty 20@19:00 LUXEXPO
 
Lut 2@10:00 – Lut 3@17:00 Flanders Expo Ghent
 
Lut 5@18:00 – 19:00 Avenue de Tervueren 48, Bruksela, Belgia
 
Mar 11@18:30 – 21:00 Avenue de Tervueren 48, Bruksela, Belgia
2019 • ROK GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO (1919-2000) Wykład Prof. dra hab. Stanisława Żaka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) z okazji 100-lecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Dr hab. Stanisław Żak jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z wykształcenia historyk i teoretyk literatury, zajmował się też krytyką literacką i teatralną. Ukończył Wyższą Szkołe Pedagogiczną w Krakowie, tam też zdobył kolejne stopnie naukowe, jednak przez niemal całe życie zawodowe był związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Kielcach (potem Akademią Pedagogiczną i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego). Autor licznych publikacji, m.in. książek o Witoldzie Gombrowiczu, Marii Kuncewiczowej, Ewie Szelburg-Zarębinie, polskich noblistach literackich. Przygotował też słownik terminów literackich „Kierunki, szkoły, terminy literackie”. W 1981 roku założył w Kielcach Klub Inteligencji Katolickiej. W trakcie stanu wojennego był dwukrotnie internowany (od grudnia 1981 roku do końca kwietnia 1982 oraz od początku czerwca do grudnia 1982). W 1988 roku został wyrzucony z pracy w kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zatrudnił się
Mar 12@09:00 – 17:00 Avenue de Tervueren 48, Bruksela, Belgia
 
Mar 13@10:30 – 12:00 Avenue de Tervueren 48, Bruksela, Belgia
NASI EKSPERCI: Rafał Rybacki • Natalia Batz • Witold Szpak Lending Operations in Poland and Baltic States, European Investment Bank, Luxembourg
Mar 14@10:00 – 12:00 Avenue de Tervueren 48, Bruksela, Belgia
Joanna Horyza i Pawel Szabelak (Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE)
Mar 17@17:00 – 18:30 Window Polska
17 marca o godz. 17.00 w Window Polska, Teatr Czrevo przedstawi spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko”. Wszystkich serdecznie zapraszamy. À propos de cet événement Ks. Konstanty Bajko jest postacią znaną nielicznym. Jego życiorys byłby gotowym scenariuszem filmu sensacyjnego. Postać duchownego przybliża Teatr z Muzeum Białoruskiego spektaklem „Ajciec Kanstancin Bajko”, który zostanie wystawiony w Window Polska przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej. Organizacja spektaklu i przyjazd młodzieży nie byłby możliwe bez wsparcia Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Zrealizowany w formie wielogłosowej narracji spektakl w 45-minutach mieści mnóstwo informacji i wydarzeń. Historycznych – jak wizyta cara w Białowieży i politycznych – jak spory o podległość Cerkwi zwierzchnictwu białoruskiemu albo polskiemu. A ojciec Konstanty Bajko zawsze był za autokefalią polskiej Cerkwi. I być może zapłacił za to wysoką cenę – porwanie przez Sowietów i wieloletnią pracę w kopalni w łagrze Workuty. Młodzież prowadzona przez Joannę Troc bardzo dobrze sprawdza się w scenach zbiorowych,
Maj 16@13:00 – 18:00 Avenue de Tervueren 48, Bruksela, Belgia
Seminarium: Partnerstwo Wschodnie po 2020. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie podsumowaniem dotychczasowej współpracy województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego, służyć będzie wymianie doświadczeń, a także określeniu zakresu działań wymienionych województw w perspektywie po 2020 roku. Dostrzegając potrzebę rozwoju relacji w obszarze Partnerstwa Wschodniego, wydarzenie będzie mieć charakter konferencyjny, obejmując panele na temat szeroko pojętej współpracy m.in. w obszarze realizowanych projektów. Tematyka konferencji poświęcona będzie również zagadnieniom związanym z szansami wynikającymi ze współpracy oraz jej celami i priorytetami po 2020 roku. Istotną rolę odegra rozmowa o nowej koncepcji unijnego instrumentu finansowania. Rocznica 10-lecia Partnerstwa Wschodniego to również 10 lat istnienia Domu Polski Wschodniej, dlatego Seminarium będzie doskonałą okazją na podsumowanie i podzielenie się swoimi doświadczeniami.