Radni Powiatu Bartoszyckiego z Warmii i Mazur w Brukseli

W dniach 12-14 lutego w Brukseli odbyła się wizyta radnych Powiatu Bartoszyckiego (Warmińsko-Mazurskie). Pierwszego dnia pobytu goście zapoznali się z zasadami funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz Domu Polski Wschodniej. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (poruszane tematy: polityka regionalna, wdrażanie programów RPO w Polsce, w tym RPO i rola Komisji Europejskiej w tym procesie, a także Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, którego tematem był EFS, zatrudnienie i polityka społeczna w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Goście odwiedzili również Parlament Europejski, spotkali się z Jackiem Grabowskim – Konsulem RP w Królestwie Belgii. Drugi dzień poświęcony był funkcjonowaniu Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej oraz działaniom Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności oraz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SP RP. Pobyt w Brukseli zakończył się spotkaniem z Małgorzatą Kozak z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, a jego tematem był program Erasmus+ – Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.