Spotkanie wigilijne online DPW

W dniu 18 grudnia br. o godzinie 13 :00 odbyło się spotkanie wigilijne Domu Polski Wschodniej po raz pierwszy w wyjątkowej, wirtualnej formie. W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wziął udział pan Artur Orzechowski – Ambasdor RP w Królestwie Belgii oraz panowie Marszałkowie województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej, członkowie zarządów, radni, pracownicy Urzędów Marszałkowskich oraz Zespół Domu Polski Wschodniej. W imieniu pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Koordynatora prac DPW w 2020 r. spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli– Małgorzata Wasilenko. Po przywitaniu wszystkich uczestników poprosiła o zabranie głosu Pana Marszałka G.M. Brzezina. Pan Marszałek podziękował za wspaniałą współpracę wszystkim województwom. W swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu i wartości współpracy pomiędzy województwami tworzącymi DPW. Pomimo trudnego czasu, tegoroczna kooordynacja DPW, która przypadła Województwu Warmińsko-Mazurskiemu, zakończyła się pomyślnie. DPW jako jedyna polska inicjatywa zrealizowało tak wiele wydarzeń informacyjnych w tym roku, z których, dzięki platformie WEBEX skorzystało również bardzo wiele osób w Polsce. Wyraził wdzięczność panu Ambasadorowi i personelowi dyplomatycznemu, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie kontaktów z instytucjami europejskimi w Brukseli. Podziękował także wszystkim województwom za współpracę przy wypracowaniu strategii DPW, której efektem było zawarcie konsensusu. Wyraził także zadoowlenie, że instrumenty finansowe wypracowane w nowym budżecie europejskim będą do dyspozycji regionów w 2021 roku. Składając wszystkim życzenia świateczne zwrócił się do pana Marszałka J. Stawiarskiego, życząc mu pomyślnej koordynacji i zakończenia prac nad dokumentem strategii. Następnie głos zabrał pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, koordynator prac DPW w zbliżającym się 2021 r. Pan Marszałek zaznaczył, że ze względu na ograniczenia DPW nie mógł

Więcej

Alfons Kułakowski 1927-2020

Alfons Kułakowski 9.05.1927 – 28.12.2020 Z głębokim smutkiem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci Alfonsa Kułakowskiego, wybitnego malarza współczesnego i pejzażysty, szczególnie związanego z regionem Warmii i Mazur, który przez ostatnie 23 lata życia był dla Niego drugą ojczyzną, powrotem z wielkiej podróży, inspiracją dla wyjątkowych, niepowtarzalnych dzieł Naszego wielkiego przyjaciela. Mówił o sobie Jestem malarzem optymizmu, który nie opuścił artysty do samego końca, nawet gdy pożar domu w lutym 2009 roku zabrał wraz z ponad 6 tysiącami obrazów, mnóstwem książek, listów i szkiców, niemal cały dorobek Jego życia. Jedyne ocalałe od ognia dzieła były tym czasie prezentowane brukselskiej publiczności w gmachu Europejskiego Komitetu Regionów podczas wernisażu prac Alfonsa Kułakowskiego poświęconych Polsce, w tym szczególnie regionowi Warmii i Mazur. Tragedia, jakiej doświadczył była kolejnym odrodzeniem, z którego czerpał nowe siły. Nie poddawał się i nadal tworzył. Artysta zagościł ponownie w Brukseli w 2016 roku, podczas wydarzeń promujących Warmię i Mazury poprzez życie i swoją twórczość w naszym pięknym regionie. 1 czerwca 2016 roku w salach recepcyjnych Ambasady RP w Królestwie Belgii odbyło się spotkanie z malarzem oraz twórcami filmu poświęconego Alfonsowi i Mieczysławowi Kułakowskim pt. „Bracia”, państwem Małgorzatą i Wojciechem Staroń, któremu towarzyszyła wystawa prac artysty. Pokaz filmu „Bracia”, współorganizowany przez Instytut Goethego w Brukseli odbył się 2 czerwca w BOZAR, najbardziej prestiżowym centrum kulturalnym Belgii. W 2009 roku artysta został odznaczony Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury, natomiast w roku 2010, na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował artystę srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Autor zdjęcia: KobusArt Autor zdjęcia: KobusArt

Więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA  DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI   Bruksela, 27 listopada 2020 r. Nr sprawy: BRB.272.1.2020.               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zamawiający: Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego na Dostawę materiałów promocyjnych dla Domu Polski Wschodniej w Brukseli oferty złożyli:   Lp. Wykonawca Cena oferty brutto Liczba punktów 1 Tech-Media Sp. zo.o. 54 119,39 86,81 2 Orange Vision Kreatywna Agencja Reklamowa Monika Maciejczyk 46 981,08 100 3 Agencja Reklamowa Eventosfera PR 85 409,00 55   Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:   Orange Vision Kreatywna Agencja Reklamowa Monika Maciejczyk   Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów.  

Więcej

Ełk zwycięzcą nagrody publiczności w konkursie EU REGIOSTARS 2020

Projekt Time is now for change zainicjowany w ramach Programu Interreg VA Litwa-Polska został zwycięzcą tegorocznej nagrody publiczności w konkursie EU REGIOSTARS 2020. Projekt zrealizowany został we współpracy Urzędu Miasta Ełk z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w litewskim Alytus. Doświadczenia zebrane przez polskich profesjonalistów pracujących z zagrożoną młodzieżą pomogły stworzyć skuteczny system specjalistów, którzy poprzez bezpośredni kontakt i pracę z młodymi ludźmi na ulicach, byli w stanie skutecznie wpłynąć na wzmocnienie i odbudowę ich społecznej pozycji. Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, przynosząc rezultaty które zadecydowały o jej kontynuacji także po zakończeniu projektu. Obecnie, każdego roku jest oficjalnie wspierana przez litewskie Ministerstwo Spraw Społecznych i upowszechniana na terenie całego kraju. REGIOSTARS to coroczny konkurs organizowany i wspierany przez Komisję Europejską od 2008 roku, nagradzający projekty finansowane ze środków unijnych, które podkreślają szczególne znaczenie i charakter rozwoju regionalnego. Nagrodzone projekty pokazują jak można osiągać doskonałe wyniki, kiedy państwa członkowskie, regiony i miasta współpracują na rzecz jak najefektywniejszego wykorzystania unijnych funduszy i wdrożenia wspólnotowych programów. REGIOSTARS Awards Polish and Lithuanian cities team up to help ad risk youth Do ścisłego finału tegorocznej edycji konkursu REGIOSTARS w kategorii Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy zakwalifikował się także projekt Museums over the borders z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Projekt realizowany był we współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Historia polsko-rosyjskiego pogranicza łączy jej odbiorców po obu stronach granicy. Nowoczesna oferta edukacyjna połączona z innowacyjnymi rozwiązaniami dedykowanymi wystawom oraz cyfrowe prezentacje wspólnego dziedzictwa kulturowego przyczyniły się do integracji lokalnych społeczności oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej. Obecnie muzea z Elbląga

Więcej

Aktualny stan negocjacji budżetowych, kawa z ekspertem 30.09., Grzegorz Radziejewski

Spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem: „Aktualny stan negocjacji budżetowych”, z udziałem Pana Grzegorza Radziejewskiego specjalisty Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Budżetu, (30.09.2020) zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w ramach działań wspólnych Domu Polski Wschodniej. 21 lipca 2020 roku szefowie państw członkowskich UE porozumieli się w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych oraz instrumentu naprawczego NextGenerationEU. Ustalenia są przedmiotem dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim. Obecnie to największy pakiet, który kiedykolwiek został sfinansowany z unijnego budżetu, w wysokości 1,8 bln € (1 824,3 mld €). 30% uzgodnionego budżetu zostanie przeznaczone na walkę ze zmianami klimatycznymi, ponad 45% będzie wspierać nowoczesne polityki. Wieloletnie Ramy Finansowe kształtują się na poziomie 1 074,3 mld €. Pomoc finansowa w ramach NextGenerationEU wyniesie 750 mld €, które mają zostać zakontraktowane na przestrzeni następnych 3 lat (2021-2023), z przeznaczeniem na bezzwłoczną reaktywację gospodarek krajów unijnych. Źródłem finansowania instrumentu NextGenerationEU będą gwarantowane przez budżety państw członkowskich pożyczki, które Komisja Europejska będzie miała prawo zaciągać bezpośrednio na rynku. Instrument ten określa środki naprawcze oraz przeznacza pożyczone środki na różne programy. Komisja Europejska będzie emitować obligacje na rynkach w imieniu UE, a wpływy przeznaczać na nowe instrumenty WRF lub dopłaty do odnowionych programów WRF w formie dotacji/gwarancji budżetowych. Państwa członkowskie będą mogły zapożyczać wpływy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility), aby móc finansować plany reform zgodnie z celami określanymi w ramach Europejskiego Semestru, w tym Zieloną i Cyfrową Transformacją, planami w zakresie energii i klimatu oraz planami Sprawiedliwej Transformacji. W jaki sposób pożyczka ma zostać spłacona? Aby pomóc państwom członkowskim w spłacie pożyczki, a

Więcej

Podsumowanie projektu FIRECE – zaproszenie na konferencję on-line

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno z wyzwań na poziomie światowym. 16 września br. roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska. Instrumenty polityki w celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji gospodarczej Europy Środkowej”, przedstawiająca rezultaty projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa).   Projekt FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat partnerem,  wspiera wdrażanie Regionalnych Planów Energetycznych Partnerów z Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Węgier, Włoszech oraz Polski poprzez promowanie (Innowacyjnych) Instrumentów Finansowych i optymalizację inwestycji publicznych obejmujących niskoemisyjną transformację gospodarczą.   Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do podzielenia się z Państwem doświadczeniami z realizacji projektu oraz szansą na zdobycie cennej wiedzy opartej na jego najbardziej obiecujących wynikach.  Wydarzenie zakończy prezentacja Wspólnego Sekretariatu na temat możliwości współpracy w ramach przyszłego Programu Interreg Europa Środkowa 2021 -2027.   Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.   Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwTM9v9snpldDdQUiTPEV-k8Rgx2lU4oWZPluHajC_b9wYg/viewform

Więcej

Projekt opinii Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęty

Opinia Marszałka Jarosława Stawiarskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęta przez Komisję COTER w Europejskim Komitecie Regionów.    W dniu 13 lipca 2020 roku odbyło się głosowanie and projektem opinii opracowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego- Jarosława Stawiarskiego. Opinia została przyjęta większością głosów. Europejski Rok Kolei 2021 będący tematem przygotowanej przez Pana Marszałka Stawiarskiego opinii był jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas piątkowego posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE. Jest to pierwsza opinia przygotowana przez Pana Marszałka Stawiarskiego jako sprawozdawcy Europejskiego Komitetu Regionów. Przygotowana opinia wiąże się z propozycją Komisji Europejskiej, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. W 2021 r. szereg imprez, spotkań, wydarzeń, incjatyw oraz kampani będzie promować kolej jako bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony środek transportu. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej ma za zadanie  przygotowanie opinii na podstawie przedłożonego wniosku ustawodawczego, a następnie przekazanie opinii odpowiednim instytucjom unijnym. W swojej opinii Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślał znaczenie wspierania niskoemisyjnych gałęzi transportu takich jak kolej, co jednocześnie zdaniem Pana Marszałka wpisuje się nie tylko w priotytety Komisji Europejskiej, lecz również Komitetu Regionów. W opracowanym przez siebie dokumencie Marszałek Stawiarski kładzie szczególny nacisk na konieczność między innymi: zapewnienia właściwego finansowania infrastruktury, rozwijania nowych korytarzy  transportowych, przywracania połączeń kolejowych, a także rozwijania kolei dużych prędkości. Podczas debaty poprzedzającej poniedziałkowe głosowanie and projektem opinii członkowie Komisji COTER w swoich wystąpieniach chwalili projekt opinii za jej merytoryczność oraz kompletne ujęcie zagadnienia. Kolejnym  krokiem będzie przyjęcie opinii Pana Marszałka podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów zaplanowanej na pażdziernik tego roku.

Więcej

Promocja Polski Wschodniej na targach w Utrechcie

W dniach 15-19 stycznia odbyła się w Utrechcie kolejna edycja targów Vakantiebeurs, jednej z najważniejszych imprez turystycznych w Europie. Na polskim stoisku zorganizowanym przez amsterdamski ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej promowały się polskie miasta i regiony, a także firmy branży turystycznej. Nowym partnerem w tym wydarzeniu był Dom Polski Wschodniej, którego stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.      Vakantiebeurs to tradycyjne miejsce spotkań branży turystycznej i konsumentów. Na polskim stoisku, oprócz Domu Polski Wschodniej, promowały się Małopolska z Krakowem, województwo śląskie, Dolny Śląsk z Wrocławiem oraz krakowskie firmy 4Travel Polska i Jan-Pol. Sporym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się ścieżka rowerowa prowadząca przez Polskę Wschodnią – Green Velo oraz wrocławskie Hydropolis, centrum wiedzy poświęcone wodzie z fenomenalną, multimedialną prezentacją na temat faktów dotyczących wody. Promocja Polski miała szeroki wymiar, towarzyszyła jej kampania na mediach społecznościowych oraz reklama outdoor w Amsterdamie i Utrechcie. Podczas targów zorganizowana została także loteria, w której można było wygrać trzy bilety PLL LOT do Polski. Nasze stoisko odwiedził Ambasador RP w Niderlandach – Marcin Czepelak wraz z małżonką.

Więcej