Aktualny stan negocjacji budżetowych, kawa z ekspertem 30.09., Grzegorz Radziejewski

Spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem: „Aktualny stan negocjacji budżetowych”, z udziałem Pana Grzegorza Radziejewskiego specjalisty Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Budżetu, (30.09.2020) zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w ramach działań wspólnych Domu Polski Wschodniej. 21 lipca 2020 roku szefowie państw członkowskich UE porozumieli się w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych oraz instrumentu naprawczego NextGenerationEU. Ustalenia są przedmiotem dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim. Obecnie to największy pakiet, który kiedykolwiek został sfinansowany z unijnego budżetu, w wysokości 1,8 bln € (1 824,3 mld €). 30% uzgodnionego budżetu zostanie przeznaczone na walkę ze zmianami klimatycznymi, ponad 45% będzie wspierać nowoczesne polityki. Wieloletnie Ramy Finansowe kształtują się na poziomie 1 074,3 mld €. Pomoc finansowa w ramach NextGenerationEU wyniesie 750 mld €, które mają zostać zakontraktowane na przestrzeni następnych 3 lat (2021-2023), z przeznaczeniem na bezzwłoczną reaktywację gospodarek krajów unijnych. Źródłem finansowania instrumentu NextGenerationEU będą gwarantowane przez budżety państw członkowskich pożyczki, które Komisja Europejska będzie miała prawo zaciągać bezpośrednio na rynku. Instrument ten określa środki naprawcze oraz przeznacza pożyczone środki na różne programy. Komisja Europejska będzie emitować obligacje na rynkach w imieniu UE, a wpływy przeznaczać na nowe instrumenty WRF lub dopłaty do odnowionych programów WRF w formie dotacji/gwarancji budżetowych. Państwa członkowskie będą mogły zapożyczać wpływy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility), aby móc finansować plany reform zgodnie z celami określanymi w ramach Europejskiego Semestru, w tym Zieloną i Cyfrową Transformacją, planami w zakresie energii i klimatu oraz planami Sprawiedliwej Transformacji. W jaki sposób pożyczka ma zostać spłacona? Aby pomóc państwom członkowskim w spłacie pożyczki, a

Więcej

Podsumowanie projektu FIRECE – zaproszenie na konferencję on-line

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno z wyzwań na poziomie światowym. 16 września br. roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska. Instrumenty polityki w celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji gospodarczej Europy Środkowej”, przedstawiająca rezultaty projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa).   Projekt FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat partnerem,  wspiera wdrażanie Regionalnych Planów Energetycznych Partnerów z Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Węgier, Włoszech oraz Polski poprzez promowanie (Innowacyjnych) Instrumentów Finansowych i optymalizację inwestycji publicznych obejmujących niskoemisyjną transformację gospodarczą.   Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do podzielenia się z Państwem doświadczeniami z realizacji projektu oraz szansą na zdobycie cennej wiedzy opartej na jego najbardziej obiecujących wynikach.  Wydarzenie zakończy prezentacja Wspólnego Sekretariatu na temat możliwości współpracy w ramach przyszłego Programu Interreg Europa Środkowa 2021 -2027.   Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.   Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwTM9v9snpldDdQUiTPEV-k8Rgx2lU4oWZPluHajC_b9wYg/viewform

Więcej

Projekt opinii Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęty

Opinia Marszałka Jarosława Stawiarskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęta przez Komisję COTER w Europejskim Komitecie Regionów.    W dniu 13 lipca 2020 roku odbyło się głosowanie and projektem opinii opracowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego- Jarosława Stawiarskiego. Opinia została przyjęta większością głosów. Europejski Rok Kolei 2021 będący tematem przygotowanej przez Pana Marszałka Stawiarskiego opinii był jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas piątkowego posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE. Jest to pierwsza opinia przygotowana przez Pana Marszałka Stawiarskiego jako sprawozdawcy Europejskiego Komitetu Regionów. Przygotowana opinia wiąże się z propozycją Komisji Europejskiej, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. W 2021 r. szereg imprez, spotkań, wydarzeń, incjatyw oraz kampani będzie promować kolej jako bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony środek transportu. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej ma za zadanie  przygotowanie opinii na podstawie przedłożonego wniosku ustawodawczego, a następnie przekazanie opinii odpowiednim instytucjom unijnym. W swojej opinii Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślał znaczenie wspierania niskoemisyjnych gałęzi transportu takich jak kolej, co jednocześnie zdaniem Pana Marszałka wpisuje się nie tylko w priotytety Komisji Europejskiej, lecz również Komitetu Regionów. W opracowanym przez siebie dokumencie Marszałek Stawiarski kładzie szczególny nacisk na konieczność między innymi: zapewnienia właściwego finansowania infrastruktury, rozwijania nowych korytarzy  transportowych, przywracania połączeń kolejowych, a także rozwijania kolei dużych prędkości. Podczas debaty poprzedzającej poniedziałkowe głosowanie and projektem opinii członkowie Komisji COTER w swoich wystąpieniach chwalili projekt opinii za jej merytoryczność oraz kompletne ujęcie zagadnienia. Kolejnym  krokiem będzie przyjęcie opinii Pana Marszałka podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów zaplanowanej na pażdziernik tego roku.

Więcej

Promocja Polski Wschodniej na targach w Utrechcie

W dniach 15-19 stycznia odbyła się w Utrechcie kolejna edycja targów Vakantiebeurs, jednej z najważniejszych imprez turystycznych w Europie. Na polskim stoisku zorganizowanym przez amsterdamski ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej promowały się polskie miasta i regiony, a także firmy branży turystycznej. Nowym partnerem w tym wydarzeniu był Dom Polski Wschodniej, którego stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.      Vakantiebeurs to tradycyjne miejsce spotkań branży turystycznej i konsumentów. Na polskim stoisku, oprócz Domu Polski Wschodniej, promowały się Małopolska z Krakowem, województwo śląskie, Dolny Śląsk z Wrocławiem oraz krakowskie firmy 4Travel Polska i Jan-Pol. Sporym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się ścieżka rowerowa prowadząca przez Polskę Wschodnią – Green Velo oraz wrocławskie Hydropolis, centrum wiedzy poświęcone wodzie z fenomenalną, multimedialną prezentacją na temat faktów dotyczących wody. Promocja Polski miała szeroki wymiar, towarzyszyła jej kampania na mediach społecznościowych oraz reklama outdoor w Amsterdamie i Utrechcie. Podczas targów zorganizowana została także loteria, w której można było wygrać trzy bilety PLL LOT do Polski. Nasze stoisko odwiedził Ambasador RP w Niderlandach – Marcin Czepelak wraz z małżonką.

Więcej

Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli

Wielkim sukcesem zakończyła się trzecia edycja biegu na 10 km – „Polish Run” organizowanego w Brukseli przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasadę RP w Królestwie Belgii we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Business & Science Poland. 21 września 2019 r. 780 zawodników z wielu krajów stawiło się na linii startu by wspólnie pokonać dystanse 4×100 m, 400 m i 10 kilometrów malowniczo wytyczonej trasy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że blisko połowę uczestników stanowiły kobiety, co nie potwierdza wyników badań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazujących, że proporcje kobiet i mężczyzn startujących w zawodach wynoszą 25% do 75%. Poza biegiem na 10 km, odbyły się również wyścigi dziecięce na 400m oraz bieg sztafet szkół polonijnych.   Celem wydarzenia była promocja Polski, a w szczególności Regionów Polski Wschodniej, aktywizacja ludzi kochających sport amatorsko i zawodowo, propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia. Do udziału w biegu zaproszona została nie tylko Polonia, ale wszyscy biegacze z Belgii reprezentujący różne narodowości. Poza licznym udziałem Polaków, w biegu uczestniczyli Belgowie oraz pracownicy instytucji europejskich, których liczne grono stawiło się na starcie. Ze względu na to, że zawody odbywały się w Belgii przy okazji uczczono przypadające w roku bieżącym następujące rocznice: 100 rocznica nawiązania polsko-belgijskich stosunków dyplomatycznych, 75 rocznica wyzwolenia Flandrii przez Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim,

Więcej

W kierunku nowych sposobów wdrażania Programu Horyzont Europa

13 września, z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w DPW odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem“ pt. „Planowanie strategiczne – w kierunku nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa”. Ekspertami byli Agata Janaszczyk – Radca, Samodzielne Stanowisko ds. Badań Naukowych, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz Dominik Sobczak – DG RTD – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska. Podczas spotkania nasi prelegenci przybliżyli licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania stan prac nad programem Horyzont Europa w nowej perspektywie finansowej. Oto kluczowe etapy prac: Publikacja pakietu legislacyjnego „Horyzont Europa” miła miejsce w czerwcu 2018 r. Badanie przez współustawodawców – drugie półrocze 2018 r. Porozumienie polityczne między Radą a Parlamentem Europejskim – wiosna 2019 r. Do ustalenia nadal pozostaje budżet, zasady uczestnictwa, stowarzyszenia, synergie. Bardzo ważnym aspektem są partnerstwa europejskie. Obecnie trwają konsultacje z państwami członkowskimi. Otwarte konsultacje publiczne rozpoczęte zostały w dniu 11 września, a link do nich znajduje się tutaj: ec.europa.eu. Proponowane partnerstwa obejmują następujące tematy: Partnerstwo badawcze UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w celu zwalczania chorób zakaźnych Innowacyjna inicjatywa zdrowotna Kluczowe technologie cyfrowe Inteligentne sieci i usługi Metrologia europejska Przekształcenie europejskiego systemu kolei Zintegrowane zarządzanie ruchem lotniczym Czyste lotnictwo Cyrkularna bio-Europa Czysty wodór Bezpieczny i zautomatyzowany transport drogowy Innowacyjne MŚP Komisja Europejska prosi o rozpowszechnianie powyższej informacji oraz wszystkich zainteresowanych o aktywny udział w konsultacjach.

Więcej

W Komitecie Regionów z polskiej inicjatywy przyjęto informację ws. wirusa ASF

Komisja zasobów naturalnych Komitetu Regionów z inicjatywy byłego marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego przyjęła informację na temat wirusa afrykańskiego pomoru świń. Jest ona apelem do UE m.in. o zwiększenie finansowania na walkę z tą chorobą. Sosnowski przedstawił w poniedziałek w Brukseli informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) i jego wpływu na europejski rynek wieprzowiny. Została ona przyjęta przez komisję Komitetu Regionów. ASF nie jest groźny dla ludzi, ale dla nierogacizny jest chorobą śmiertelną i nie ma przeciw niemu skutecznej szczepionki. Jak powiedział PAP Sosnowski, który jest radnym sejmiku województwa lubelskiego, jak dotychczas nie powstał w Komitecie Regionów żaden dokument dotyczący tego problemu. „Mam nadzieję, że na jego bazie będą powstawały następne. Walka z ASF jest uciążliwa. Problem nie dotyczy tylko UE, ale również krajów spoza UE, z którymi graniczy UE” – wskazał. W opinii znajduje się propozycja wypracowania sposobów współpracy międzynarodowej w zwalczaniu tej choroby również w krajach spoza Wspólnoty, na Białorusi, Ukrainie czy w Rosji. „W opinii proponuję też wyasygnowanie, jeszcze w ramach obecnej perspektyw finansowej UE, odpowiednich środków na walkę z ASF, przede wszystkim na badania” – powiedział. Dodał, że nie podaje w niej konkretnych kwot, ale mówi o zwiększeniu środków. Sosnowski wskazał, że w walce z chorobą należy położyć nacisk na badania nad ASF, bo jak dotychczas nie wyprodukowano skutecznej szczepionki przeciwko temu wirusowi. „Trzeba nasilić te działania” – tłumaczył. Jak mówił, potrzebne jest też zwiększenie finansowania dla poszkodowanych gospodarstw. „W lubelskim mamy powiat, gdzie przez ASF zniknęło ponad 1,5 tys. gospodarstw” – powiedział. Ten przykład, jego zdaniem, pokazuje skalę problemu. Komitet Regionów jest organem

Więcej

Znamy laureatów konkursu #15latWMwUE

OGŁOSZONA INICJATYWA ZACHĘCAŁA UCZNIÓW Z WARMII I MAZUR DO ODKRYCIA I UDOKUMENTOWANIA NA STWORZONYM PRZEZ NICH FILMIE, JAK PRZEZ OSTATNICH 15 LAT ZMIENIŁO SIĘ MIEJSCE, W KTÓRYM MIESZKAJĄ. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy z nich zakładał opublikowanie nadesłanych prac w portalu społecznościowym Twitter. Jego użytkownicy przez dwa tygodnie mogli oddawać swoje głosy na film ich zdaniem najlepiej ukazujący pozytywne zmiany w województwie warmińsko-mazurskim po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od początku na prowadzenie w liczbie „lajków” wysunął się film pt. „Europa w naszej szkole” uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych z Olsztyna. Jednakże swoich licznych fanów miał również zespół z Biskupca z filmem pt. „Biskupiec 2019”. Ostatecznie uczniowie z „Handlówki” ani razu nie stracili prowadzenia i tym samym zdobywają nagrodę publiczności użytkowników Twittera z liczbą 161 polubień. Burzliwe natomiast okazało się posiedzenie komisji konkursowej. Do ostatniej chwili nie było wiadomo kto zwycięży, a tym samym zdobędzie nagrodę główną – wyjazd do Brukseli. Ostatecznie wyłoniono następujących laureatów: – I miejsce i nagrodę główną, tj. wyjazd do Brukseli, otrzymują uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych z Olsztyna z pracą pt. „Europa w naszej szkole”. – II miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – II Liceum Ogólnokształcące z Olsztyna z pracą pt. „15 lat w Unii – czas rozwoju i poprawy warunków życia”. – III miejsce zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie z pracą pt. ”Powiat Kętrzyński w Unii Europejskiej”. Laureatów o miejscu i terminie rozdania nagród poinformują organizatorzy. Nagroda główna to wyjazd do Brukseli. Nagrody zostaóły wręczone podczas SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 17 CZERWCA. 

Więcej

O Partnerstwie Wschodnim z Marszałkami w Brukseli

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się w czwartek (16 maja br.) konferencja „Partnerstwo Wschodnie po 2020 r. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałkowie województw Polski Wschodniej. Organizacja wydarzenia wpisywała się w obchody 10-lecia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego jak również 10-lecia istnienia wspólnego brukselskiego przedstawicielstwa województw Polski Wschodniej. Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowej współpracy województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z wyzwaniami na przyszłość w tym obszarze, a w szczególności podjęli próbę udzielnie odpowiedzi na pytania związane z celami polityki zewnętrznej UE i miejscem Partnerstwa Wschodniego w nowej koncepcji unijnego instrumentu finansowania. Dzięki obecności przedstawicieli krajów objętych inicjatywą spotkanie było doskonałą okazją do oceny skuteczności działań w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz spojrzenia na przyszłe cele i priorytety unijnej polityki zewnętrznej przez pryzmat głównych beneficjentów podejmowanych działań. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl: – Integracja to korzyść obustronna. Dlatego dzisiaj przedstawimy też efekty naszych działań w tym zakresie. Dużą rolę w tym procesie mają regiony przygraniczne dlatego właśnie miejsce naszego spotkania nie jest przypadkowe. Wciąż mam w pamięci początek maja i wspólne przedsięwzięcie na granicy polsko-ukraińskiej. Tylko na kilka dni otwarto piesze przejście graniczne, by w tym okresie prawie 3000 osób skorzystało z możliwości turystycznego przejścia na polską czy ukraińską stronę. To jeden z aspektów działań na rzecz Partnerstwa Wschodniego – powiedział Władysław Ortyl. Marszałek podkreślił także pozytywne aspekty unijnego programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Jednym z celów tego wieloaspektowego wydarzenia było pobudzenie dyskusji na temat realizacji idei Partnerstwa Wschodniego w kontekście nowej perspektywy

Więcej