Drugi Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej w Wigilię Prezydencji Polskiej

Dnia 30 czerwca 2011 r., w wigilię polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, odbyło się drugie spotkanie Przyjaciół Klubu Domu Polski Wschodniej. Na początku spotkania liczni goście mieli przyjemność wysłuchać utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta Duo G-dur „Rondo” oraz J. Halvorsen „Passacaglia”, wykonanych przez skrzypaczkę Kamilę Haftkowską, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie i altowiolistę Bartosza Korusa, Absolwenta Królewskiego Konserwatorium w Brukseli.

Z racji tego, iż w tym roku województwo lubelskie koordynuje prace wspólnego przedstawicielstwa, gości przywitał gospodarz wieczoru, Marszałek Koordynator, Pan Krzysztof Hetman.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kasprzyk Radca Wydziału ds. polityki regionalnej i spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który przybliżył priorytety polskiej prezydencji.

Kolejny mówca – Michał Szczepura, przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, opowiedział o otwarciu Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Następnie Piotr Gołacki, przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, pokrótce opisał postępy wspólnej inicjatywy Domu Polski Wschodniej, jaką jest mentoring.

Po przemówieniach panów nastąpiło uroczyste przekazanie pióra, którym Marszałkowie pięciu województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej wraz z Panią Minister Elżbietą Bieńkowską podpisali w dniu poprzednim wstęp do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Przekazania pióra dokonał Pan Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Szef sztabu WOŚP w Brukseli, Piotr Wiśniewski przyjął pióro, które zostanie zlicytowane podczas XX finału WOŚP w 2012 r.