Województwa podkarpackie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie na Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki w Belgii

Dnia 23.05.2013 w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Belgijskich w Brukseli odbyło się Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki. Forum zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii wraz Przedstawicielstwami Regionalnymi Województw z całej Polski w Brukseli. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP, JE Artur Harazim, Ambasador RP w Królestwie Belgii, Krzysztof Turowski, Radca w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie Belgii, Pieter Timmermans, Prezes Federacji Przedsiębiorców Belgijskich oraz wielu innych znamienitych gości.

Podkarpackie.

W ramach projektu systemowego dot. wspierania rozwoju struktur klastrowych w Województwie Podkarpackim (zadanie 9 projektu systemowego) „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w Województwie Podkarpackim” walory Regionu zaprezentował Rafał Darecki, Koordynator klastra jakości życia „Kraina Podkarpacie”.  Dzięki ścisłej współpracy Sylwestra Pokrywki z Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli z Koordynatorem klastra „Kraina Podkarpacie” wypracowana została koncepcja uczestnictwa klastra w Forum poprzez przedstawienie jego głównych założeń zgromadzonym gościom z różnych branż i tym samym zdobycie jak najszerszego grona odbiorców przedłożonej oferty.

W swoim wystąpieniu Koordynator klastra Kraina Podkarpacie oprócz przekazania najistotniejszych informacji o Województwie zaakcentował ważność poszczególnych elementów składowych, które odzwierciedlają główne filary klastra tj. turystykę, turystykę medyczną, turystykę religijną, agroturystykę, hotelarstwo, szeroko rozumianą aktywność sportową, rekreację, odnowę biologiczną, lecznictwo, opiekę nad ludźmi starszymi oraz żywność ekologiczną. Strategicznym celem klastra jest wspieranie sektora Jakości Życia w Polsce południowo-wschodniej, w oparciu o pełne wykorzystanie unikalnych walorów Województwa Podkarpackiego, jak również z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań i technologii z obszaru źródeł energii odnawialnej.

Więcej informacji o klastrze znajduje się pod adresem:
http://www.kraina-podkarpacie.pl/pl/

Świętokrzyskie

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. Ofertę inwestycyjną i potencjał ekonomiczny województwa przedstawił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Ofertę Targów Kielce omówiła Kamila Kępczyńska–Kaleta. Bezpośrednie spotkania kooperacyjne prowadził Łukasz Bilski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Władze powiatu sandomierskiego reprezentowali wicestarosta Wojciech Dzieciuch oraz naczelnik Stanisław Kraska. Przedsiębiorcy regionalni uczestniczący w wydarzeniu to przedstawicieli korpusu eksporterów jabłek z Sandomierza, w imieniu których prezentację poprowadził Wojciech Borzęcki, jednocześnie radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.