Staże w Radzie Unii Europejskiej

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższej do aplikowania o płatne i bezpłatne staże w Radzie Unii Europejskiej.

Sekretariat Generalny Rady oferuje 100 płatnych 5-miesięcznych staży w ciągu roku w terminach:

1 lutego – 30 czerwca

1 września – 31 stycznia

Oprócz tego Rada oferuje również 20 miejsc w ciągu roku na bezpłatne staże. Trwać mogą one od miesiąca do 5 miesięcy.

Poszukiwane są szczególnie osoby posiadające kwalifikacje w następujących obszarach: tłumaczenia, HR, komunikacja, edukacja, informatyka, grafika komputerowa, multimedia, technologie w rolnictwie, inżynieria biochemiczna, bezpieczeństwo zdrowia i żywności, zarządzanie energią, środowisko naturalne, inżynieria kosmiczna.

Więcej szczegółów na stronie Rady UE: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/