Województwo Podkarpackie prymusem podczas międzynarodowej konferencji

Dnia 27.06.2013 r. w Brukseli odbyła się konferencja pt. „The Regional Dimension – Financing Energy Projects in Rural Areas” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, podczas której Województwo Podkarpackie w istotny sposób zaznaczyło swoją obecność i było wielokrotnie nagradzane brawami.

Konferencja rozpoczęła się od przemówienia p. Sylwestra Pokrywki, Przedstawiciela Województwa Podkarpackiego w Brukseli i zwizualizowania walorów Podkarpacia w formie najnowszego i bardzo żywo odebranego przez publiczność filmu promocyjnego z Krystianem Herbą w roli głównej.

Kolejnym istotnym punktem programu było wystąpienie p. Rafała Dareckiego, Koordynatora Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, który w dynamiczny sposób opowiedział po krótce o najistotniejszych zadaniach klastra. Dodatkowo zgromadzeni goście mogli usłyszeć o zintensyfikowanej współpracy pomiędzy władzami Województwa, szeroko rozumianej sferze biznesu, nauki i kultury.

Podczas panelu eksperckiego konferencja zamieniła się w debatę o możliwościach regionów w zakresie energetyki odnawialnej. Pani Katarzyna Kowalska, Przedstawicielka Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej (PKEO) stwierdziła, że już na obecnym etapie rozwoju w tematyce energii Województwo Podkarpackie jest równym partnerem do rozmów zarówno na poziomie naukowym jak i wdrożeniowym/przemysłowym, podkreślając, że klaster PKEO działa na rzecz rozwoju ekoenergetyki w oparciu o najnowsze technologie z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.

Po skończonym wydarzeniu p. Lambert van Nistelrooij, holenderski Poseł do Parlamentu Europejskiego pogratulował Przedstawicielom Województwa Podkarpackiego. Poseł bardzo życzliwie wypowiadał się o przedsięwzięciach związanych z energetyką a zrealizowanych na terenie Woj. Podkarpackiego. Znaczącym gestem ze strony p. van Nistelrooij było zapewnienie o wsparciu różnorakich inicjatyw z zakresu energii odnawialnych z Województwa Podkarpackiego w Europie.