Ełk zwycięzcą nagrody publiczności w konkursie EU REGIOSTARS 2020

Projekt Time is now for change zainicjowany w ramach Programu Interreg VA Litwa-Polska został zwycięzcą tegorocznej nagrody publiczności w konkursie EU REGIOSTARS 2020. Projekt zrealizowany został we współpracy Urzędu Miasta Ełk z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w litewskim Alytus. Doświadczenia zebrane przez polskich profesjonalistów pracujących z zagrożoną młodzieżą pomogły stworzyć skuteczny system specjalistów, którzy poprzez bezpośredni kontakt i pracę z młodymi ludźmi na ulicach, byli w stanie skutecznie wpłynąć na wzmocnienie i odbudowę ich społecznej pozycji. Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, przynosząc rezultaty które zadecydowały o jej kontynuacji także po zakończeniu projektu. Obecnie, każdego roku jest oficjalnie wspierana przez litewskie Ministerstwo Spraw Społecznych i upowszechniana na terenie całego kraju.

REGIOSTARS to coroczny konkurs organizowany i wspierany przez Komisję Europejską od 2008 roku, nagradzający projekty finansowane ze środków unijnych, które podkreślają szczególne znaczenie i charakter rozwoju regionalnego. Nagrodzone projekty pokazują jak można osiągać doskonałe wyniki, kiedy państwa członkowskie, regiony i miasta współpracują na rzecz jak najefektywniejszego wykorzystania unijnych funduszy i wdrożenia wspólnotowych programów.

REGIOSTARS Awards
Polish and Lithuanian cities team up to help ad risk youth

Do ścisłego finału tegorocznej edycji konkursu REGIOSTARS w kategorii Umiejętności
i edukacja dla cyfrowej Europy zakwalifikował się także projekt Museums over the borders
z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Projekt realizowany był we współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Historia polsko-rosyjskiego pogranicza łączy jej odbiorców po obu stronach granicy. Nowoczesna oferta edukacyjna połączona z innowacyjnymi rozwiązaniami dedykowanymi wystawom oraz cyfrowe prezentacje wspólnego dziedzictwa kulturowego przyczyniły się do integracji lokalnych społeczności oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej. Obecnie muzea z Elbląga i Kaliningradu oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja, realizują drugi etap projektu.

REGIOSTARS Awardss
O projekcie