Rozmowy władz regionu świętokrzyskiego z Komisją Europejską

W dniu 20 czerwca 2013 r. w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli doszło do spotkania władz regionu z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

W spotkaniu województwo reprezentowane było przez członków zarządu Panów Kazimierza Kotowskiego oraz Jana Maćkowiaka, skarbnik Panią Marię Fidzińską – Dziurzyńską, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Pana Marcina Ożóga, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Pana Grzegorza Orawca oraz kierownika biura regionu w Brukseli Pana Krzysztofa Wójcika.  Po stronie Komisji Europejskiej znaleźli się przedstawiciele DG Regio, DG Employment and DG Connect.

Tematem rozmów były główne kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego  perspektywie finansowej 2014 – 2020, w kontekście planów dotyczących wydatkowania środków europejskich, poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań i mechanizmów alokacji i dystrybucji środków w wysokie jakościowo inicjatywy projektowe, o realnym potencjale wpływu na gospodarkę regionu. Dzięki rozmowom udało się uzyskać cenne opinie i rekomendacje przedstawicieli KE w zakresie czterech obszarów tematycznych: infrastruktury kolejowej, informatycznej, polityki społecznej i polityki regionalnej. Ustalono, iż spotkania bezpośrednie władz regionu z KE będą odbywać się cyklicznie m.in. w Biurze Regionalnym Województwa w Brukseli.