Prezentacja oferty inwestycyjnej Polski Wschodniej podczas wydarzenia proinwestycyjnego w Ypres

Dnia 5 września 2014 r. podczas wydarzenia proinwestycyjnego w miejscowości Ypres zaprezentowano potencjał i możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej.

Wydarzenie zorganizował Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli, Ambasadą RP w Brukseli oraz władzami miasta Ypres. Podczas prezentacji, którą wygłosiła Kierownik A. Krasoń z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zawarte były najistotniejsze zagadnienia dot. sektorów gospodarki i ich specyfiki w jakich specjalizują się Regiony z obszaru Polski Wschodniej. Jak podkreśliła Kierownik A. Krasoń Regiony Polski Wschodniej odznaczają się wysoko wykwalifikowaną kadrą absolwentów różnych kierunków będących interesującymi dla zagranicznych inwestorów oraz szerokim wachlarzem ulg udzielanych podmiotom z zagranicy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Foto: M. Szczepura