DPW współorganizatorem Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie

Ponad 700 osób – przedstawicieli samorządów oraz sektora biznesu, a także różnych ośrodków społecznych, kulturalnych i edukacyjnych z 17 krajów, w tym m. in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Czech wzięło udziału w KIEW, którego celem było inspirowanie współpracy między Unią Europejską a krajami leżącymi za jej wschodnią granicą.

Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, Doradca Prezydenta Polski, Henryk Wujec, Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski oraz Wicewojewoda Lubelski, Marian Starownik otworzyli wspólnie Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się w Lublinie w dniach 2-4  października. Podczas oficjalnego otwarcia przedstawiciele władz Lublina, Gruzji oraz ośmiu miast ukraińskich podpisali deklarację o współpracy. Ośrodkiem, który ma przewodniczyć tej współpracy jest Lublin.

Kongres został podzielony na osiem linii programowych, takich jak: dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, edukacja i nauka, ochrona środowiska, konteksty, turystyka, dziedzictwo, kultura dla rozwoju. Temat przewodnim całego kongresu był dialog dotyczący najważniejszych problemów i wyzwań w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie Kongresu podsumowano także dekadę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wśród prelegentów  tegorocznej edycji KIEW-u znaleźli się Posłowie do PE: Krzysztof Hetman oraz Michał Boni, Kierownik wydziału ds. współpracy Unii Europejskiej z państwami Sąsiedztwa w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Anna Strząska, Naczelnik Wydziału Ukrainy i Mołdawii w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, Michał Chabros, Ambasadorowie Malty, Mołdawii i Bułgarii w Polsce oraz wielu innych. Rozstrzygnięto trzecią już edycję Konkursu na najlepsze projekty transgraniczne. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostały w kilku kategoriach: dobre rządzenie, społeczeństwo, kultura, ochrona środowiska, turystyka, edukacja, dziedzictwo dla projektów. Zwycięskie projekty mogą stanowić źródło inspiracji dla społeczności lokalnych z państw objętych unijnym programem Partnerstwa Wschodniego.

Źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=444&mode=news&group=761&news=47803&p=

W tym roku jednym ze współorganizatorów Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej był Dom Polski Wschodniej w Brukseli.