Dom Polski Wschodniej podczas European Institutions Open Days

Kilka dni przed Dniem Europy, poświęconym Europie jako wspólnocie żyjącej w pokoju, dobrobycie i klimacie stabilności, instytucje unijne zaprosiły na swój Dzień Otwartych Drzwi – Open Doors Day. W sobotę, 7 maja, w Komitecie Regionów można było doświadczyć regionalnej różnorodności Europy. Regiony skupione w East Poland House już po raz drugi zaprezentowały się na wspólnym stanowisku.

9 maja 1945 r. był pierwszym dniem pokoju w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Pięć lat później Francja zaproponowała utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, kładąc w ten sposób podwaliny pod obecną Unię Europejską, w której panuje pewność trwałego pokoju, dobrobytu i stabilności. Dlatego też 9 maja został ogłoszony Dniem Europy. Dla uczczenia tego wydarzenia każdego roku instytucje europejskie w jedną z majowych sobót otwierają swoje siedziby dla obywateli, którzy dzięki temu mogą bliżej poznać instytucje i lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie.

W sobotę, 7 maja 2011 r., w godzinach 10.00–18.00 Komitet Regionów ponownie stał się platformą różnorodności Europy. W jego siedzibie odbył się festiwal regionów i miast.

Pięćdziesiąt przedstawicielstw lokalnych i regionalnych pochwaliło się swym dziedzictwem kulturowym, a także projektami dotowanymi ze środków unijnych. Dostępne były również informacje turystyczne, edukacyjne i inwestycyjne. Odwiedzający mogli spróbować przysmaków i napojów regionalnych, uczestniczyć w zabawach i grach, a także posłuchać muzyki i obejrzeć przedstawienia taneczne oraz teatr marionetek.

Informacje o wydarzeniach w pozostałych instytucjach UE: www.festivalofeurope.europa.eu.