Sukcesy Warmii i Mazur oraz Świętokrzyskiego na Targach INNOVA BRUSSELS

W dniach 17-19 listopada 2016 r. w Brukseli odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016. Stoisko polskie było współorganizowane przez Dom Polski Wschodniej.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA rokrocznie gromadzą najciekawsze osobistości świata nauki i biznesu z wielu krajów świata. Swoim zakresem Targi BRUSSELS INNOVA obejmują m.in. takie dziedziny jak: nowe rozwiązania IT&ICT, elektronika, medycyna, bezpieczeństwo publiczne, energetyka, lotnictwo, przemysł samochodowy, metalurgia, odlewnictwo, „zielona energia”, rolnictwo i zdrowa żywność, informatyka etc. Brussels Innova to 300 międzynarodowych wynalazków, między innymi nowy zegarek belgijski GAVOX Aurora, który jest brakującym ogniwem pomiędzy zegarkami mechanicznymi a cyfrowymi. Mało kto wie, ale to na Brussels Innova zaprezentowano pierwszy rower elektryczny czy bezzapachową toaletę. Brussels Innova to unikatowa możliwość zaprezentowania swojego wynalazku przedsiębiorcom, innym podobnie zakręconym wynalazcom z innych krajów czy przedstawicielom handlowym.

Profesor Andrzej Kukwa i Szymon Nitkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowali urządzenie do badania układu oddechowego pomagające diagnozować choroby związane z oddychaniem. Profesor Kukwa otrzymał Belgijską Nagrodę Innowacyjności, a na samych targach  Zloty Medal z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy.

Województwo Świętokrzyskie reprezentował uczeń Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”- Jakub Zyngier. Jego wynalazek „Razem Bezpieczniej”, to aplikacja na smartfony pozwalająca na stałą możliwość lokalizacji podróżujących razem pojazdów, ułatwiającą bezpieczne i sprawne podróże samochodowe z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Bez względu na trudności w ruchu drogowym, rozdzielenie się pojazdów w trasie, zatrzymanie celowe lub losowe jednego z nich, partnerzy w podróży otrzymują nt. ten temat stałą informację, poprzez system lokalizacji satelitarnej pojazdów. Jakub Zyngier uhonorowany został złotym medalem targów Innova w kategorii „Młody Wynalazca”.

Jak to działa? 

Aby określić położenie, aplikacja pobiera informację na temat lokalizacji za pomocą sygnału GPS. Aplikacja co pewien okres czasu wysyła te informacje do bazy danych MySql, skąd drugi użytkownik może je odczytywać (po uzyskaniu wcześniej pozwolenia). Następnie aplikacja pobiera dane o położeniu drugiego użytkownika i ustawia tzw. „marker” (identyfikuje on lokalizację na mapie)  w odpowiednim miejscu. Aplikacja (przy użyciu Google Maps API) oblicza dystans pomiędzy dwoma użytkownikami oraz w zależności od rodzaju środka transportu jakim się poruszamy, szacuje czas przejazdu tej trasy. Użytkownicy mogą również komunikować się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych. Pierwszy użytkownik wysyła taką wiadomość do bazy danych, a aplikacja drugiego użytkownika odbiera ją i wyświetla za pomocą tzw. „dialog box’ów”. Aby powiadomić partnera w podróży, na przykład o wypadku lub potrzebnej pomocy, wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk.

Aplikacja była testowana w praktyce i działa prawidłowo. Możliwości jej zastosowania
w praktyce są ogromne:

– wizualizacja położenia drugiego samochodu.

– błyskawiczna  informacja o postoju, potrzebie pomocy, wypadku.

– pomiar  odległości pomiędzy dwoma pojazdami.

– sprawdzenie przybliżonego czasu pomiędzy pojazdami (w czasie rzeczywistym).

– komunikacja poprzez krótkie, zwięzłe komunikaty.

– w przypadku koniecznej pomocy lub wypadku – wytyczenie trasy do kierowcy (w trakcie realizacji).