Europejski Zielony Ład – pierwsze spotkanie z serii Kawa z Eksperem w Domu Polski Wschodniej

W dniu 24 stycznia w Domu Polski Wschodniej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z serii Kawa z Ekspertem. Tematem spotkania był Europejski Zielony Ład (Green Deal). Naszymi ekspertami byli Grzegorz Radziejewski z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu oraz Michał Tratkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii.
Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę dobrostanu obywateli, przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochronę środowiska naturalnego. Zmiany te będą korzystne dla ludzi, planety i gospodarki. Komisja Europejska nie pozostawi nikogo w tyle.
Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Komisja przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki:
– ENERGIA: planuje się obniżenie emisyjności sektora energii. Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii.
– BUDYNKI: planuje się renowację budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię i ograniczeniu zużycia energii. Budynki odpowiadają za 40 % naszego zużycia energii.
– PRZEMYSŁ: wsparty zostanie przemysł w rozwoju innowacyjności i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki . Tylko 12% materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski pochodzi z recyklingu.
– MOBILNOŚĆ: planuje się wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Transport generuje 25% naszych emisji.
We wdrożeniu powyższego pomoże Plan Inwestycyjny na Rzecz Zrównoważonej Europy, dzięki któremu uruchomione zostanie co najmniej 1 bilion EUR zrównoważonych inwestycji w okresie od 2021 r. Do 2030 r. na poziomie Unii. 25% budżetu europejskiego przeznaczonych będzie na cele związane z klimatem. Jest to wyższy udział niż kiedykolwiek wcześniej. InvestEU zostanie wykorzystany do prywatnych i publicznych inwestycji w zrównoważony rozwój. EBI będzie bankiem klimatycznym UE.