Duży sukces „III Dni Partnerstwa Wschodniego”

W dniach 8-10 listopada 2016 r. w Brukseli odbyły się „III Dni Partnerstwa Wschodniego”, cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Polski Wschodniej, które poświęcone jest polsko-szwedzkiej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego adresowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Trzecia edycja „Dni Partnerstwa Wschodniego” rozpoczęła się od konferencji z udziałem Markku Markkula Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, Ambasadorów krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Parlamentu Europejskiego oraz polskiego rządu oraz samorządu. Konferencja pt. „Stabilność Europejskiej Polityki Sąsiedztwa” była doskonałą okazją do przeglądu dotychczasowych działań w zakresie bieżącej polityki Unii Europejskiej wobec państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiska Polski w tym kontekście. Ponadto dyskutowano na tematy bilateralnych aspaektów handlowych w umowach o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (tzw. pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu – DCFTAs) oraz aspektów handlowych w (obecnie negocjowanej) umowie ramowej z Armenią i przyszłej umowie z Azerbejdżanem (trwa praca w Komisji Europejskiej nad projektem mandatu negocjacyjnego). W przypadku Białorusi wznowiona została współpraca nad wprowadzeniem tego kraju do WTO, stąd uruchomiony w październiku br. dialog w sprawie handlu.

Kolejnym punktem „III Dni Partnerstwa Wschodniego” była debata na temat współpracy w ramach programu „Razem z Ukrainą” – pomoc humanitarna i rozwojowa. Debata pokazała, że Polska jest aktywna na forum pozaeuropejskim udzielając pomocy humanitarnej i rozwojowej i aktywnie wspiera naszych sąsiadów na Wschodzie. Podczas debaty zaprezentowane zostały inicjatywy współpracy środowisk obywatelskich, władz samorządowych, uczelni, środowisk akademickich i biznesowych na rzecz pomocy humanitarnej na Ukrainie w obwodzie dniepropietrowskim i charkowskim. Ponadto przedstawione zostały udane projekty i dobre praktyki pomocy rozwojowej i humanitarnej udzielanej przez polskie organizacje pozarządowe na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii. Dyskutowano także o kierunkach i wyzwaniach dla polskiej pomocy rozwojowej na Wschodzie i o efektywności tej pomocy. Paneliści podjęli próbę odpowiedzi na pytanie jak zainicjować forum dialogu i współpracy podmiotów polskiej polityki zagranicznej na rzecz wymiany doświadczeń, koordynacji działań i współpracy na rzecz naszych sąsiadów na Wschodzie.

Jedną z atrakcji  programu była wystawa związana z unikatową aplikacją stworzoną przez polską firmę The Farm 51 oraz Fundację Otwarty Dialog. Chernobyl VR Project to łącząca funkcje gry komputerowej, filmu oraz materiałów edukacyjnych pierwsza na świecie wirtualna podróż wokół obszaru katastrofy w Czarnobylu i Prypeci. Pokaz zorganizowany został w siedzibie Ambasadę Ukrainy w Królestwie Belgii.

Pierwszy dzień „III Dni Partnerstwa Wschodniego” zakończył koncert „Tensions”, czyli sceniczne poszukiwanie napięć pomiędzy dwoma światami dźwięków. Wybitny skrzypek jazzowy Adam Bałdych, ceniony pianista Krzysztof Dys oraz pochodzący z Suwałk bracia Adam i Jan Roszkowscy postanawiali zainspirować się i połączyć na scenie w improwizacyjny kolektyw. Dwa światy – klasyczny  i jazzowy, Prokofiev i Halvorsen kontra oryginalne kompozycje Adama Bałdycha i Janka Roszkowskiego poprowadziły publiczność rozmaitymi ścieżkami, poprzez sielankowe i spokojne, później kręte i wyboiste dźwięki ku  nowatorskiej wizji muzyki jazzowej.

Drugi dzień „III Dni Partnerstwa Wschodniego” rozpoczął warsztat ekspercki: „Partnerstwo Wschodnie. Kluczowe mechanizmy wsparcia rozwoju regionalnego. Wymiar europejski.”, w którym udział wzięli Natalie Sabanadze Ambasador Gruzji w Królestwie Belgii, Lawrence Meredith Dyrektor Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Marek Gustaw Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele polskiego rządu oraz Europejskiego Komitetu Regionów. Celem warsztatów była wymiana poglądów na temat wsparcia procesu nowoczesnego rozwoju regionalnego w krajach Partnerstwa Wschodniego. Poprzez wymianę opinii i doświadczeń krajów Partnerstwa Wschodniego, strony polskiej, instytucji i gości międzynarodowych w tym obszarze dyskutowano nad efektami wymiernych działań strategicznych i operacyjnych o wysokim potencjale implementacyjnym przy wsparciu finansowym instytucji europejskich.

Następnie w siedzibie Europejskiego Funduszu Na Rzecz Demokracji odbyła się debata pt. „Działalność społeczna i wartości demokratyczne w krajach Partnerstwa Wschodniego” z udziałem trzech prominentnych działaczy Partnerstwa Wschodniego Teona Henderson z Gruzji (Tbilisi Solidarity Network), Tarasa Yatsenko z Ukrainy (media hub tvoemisto.tv) oraz Vitalie Sprinceana z Mołdawii (Moldova Young Artists Association Oberliht). Prelegenci rzucili nieco światła na praktyczne aspekty udziału w walce społeczeństwa obywatelskiego o demokratyczne wartości i rozwój społeczny w ich krajach. Prelegenci podjęli również próbę oceny w jakim stopniu inicjatywa Partnerstwa Wschodniego pomogła działaczom obywatelskich w osiągnięciu swoich celów.

Debacie towarzyszył pokaz finałowych prac konkursu skierowanego do uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy na rysunek legendarnego słowiańskiego stwora. Najlepsze z prac zaprojektowane i pokazane zostały w technologii 3D (interaktywny hologram) przez Krzysztofa Szczepańskiego, który odpowiadał z efekty wizualne wszystkich części Hobbita.

Drugi dzień „III Dni Partnerstwa Wschodniego” zakończył festiwal filmów krótkometrażowych ŻUBROFFKA ON TOUR: Okno na wschód. Dzięki współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury uczestnicy pokazu mieli okazję zobaczyć zestaw najciekawszych filmów niezależnych z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych – twórców niezależnych, studentów i amatorów z konkursu OKNO NA WSCHÓD, który odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA.

„III Dni Partnerstwa Wschodniego” zakończył pokaz filmu z cyklu “Move east movie”, który ma poruszyć świadomość kinomanów i pokazać współczesne życie mieszkańców krajów Partnerstwa Wschodniego oraz zainteresowania tamtejszych środowisk filmowych. Dwa lata temu Dom Polski Wschodniej zaprosił uczestników do filmowej Gruzji. Drugim przystankiem cyklu była Armenia, podczas którego pokazano film „Joanna i głosy” oraz przeprowadzono dyskusję moderowaną przez Grażynę Plebanek z udziałem głównej aktorki, scenarzystki i producentki Armine Anda.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli przez kilka ostatnich lat był głównym aktorem na poziomie regionalnym w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego oraz gospodarzem i organizatorem wielu spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą. Należy podkreślić, że organizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli, już po raz trzeci, „Dni Partnerstwa Wschodniego” stały się sztandarowym wydarzeniem, które skupia wielu partnerów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W przygotowania do tegorocznego wydarzenia włączyła się Ambasada RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji, Białostocki Ośrodek Kultury, Fundacja Nowy Staw, Fundacja Otwarty Dialog oraz Fundacja ART-SOS.

Zdjęcia: KobusArt