Podpisanie Planu Strategicznego funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli

13 stycznia 2017 r. pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisało w Lublinie Plan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W podpisaniu wzięli udział: Jerzy Leszczyński – marszałek woj. podlaskiego Adam Jarubas – marszałek woj. świętokrzyskiego, Gustaw Marek Brzezin – marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Bogdan Romaniuk – wicemarszałek woj. podkarpackiego oraz gospodarz spotkania – Sławomir Sosnowski – marszałek woj. lubelskiego.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Podpisany w Lublinie Plan Strategiczny określa kierunki działań DPW na lata 2017-2023 i ma za zadanie wprowadzić nową jakość w działaniach DPW. Jednym z kluczowych aspektów poszerzonej aktywności będzie stały monitoring najważniejszych z punku widzenia regionów Polski Wschodniej polityk europejskich. Pozwoli to regionom na bieżąco reagować na procesy legislacyjne toczące się w instytucjach europejskich. Jednocześnie do celów działalności DPW będzie należało dalsze pogłębianie współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in. w zakresie wsparcia przy poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych i pozyskiwania źródeł finansowania dostępnych bezpośrednio z poziomu unijnego. DPW będzie również aktywnie wspierać przedsiębiorców z Polski Wschodniej zapewniając powierzchnię wystawienniczą podczas wybranych wydarzeń targowych, ważnych dla regionalnych przedsiębiorców. Oprócz aktywności merytorycznej, Dom Polski Wschodniej będzie w dalszym ciągu aktywnie promować regiony Polski Wschodniej wśród przedstawicieli instytucji europejskich, Polonii belgijskiej i samych Belgów.

Kolejnym punktem spotkania w Lublinie było posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP. Podczas obrad dyskutowane były m.in. zagadnienia związane z promocją Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i siecią szerokopasmową. W trakcie spotkania przyjęto stanowisko  w sprawie kontynuacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) w perspektywie finansowej 2020+, w którym wskazuje się na konieczność utrzymania programu operacyjnego dedykowanego makroregionowi Polski Wschodniej w perspektywie finansowej po 2020 roku. Członkowie Komisji podjęli także decyzję o przygotowaniu stanowiska pięciu województw Polski Wschodniej w sprawie sieci szerokopasmowej oraz o skierowaniu pod obrady najbliższego Konwentu Marszałków Województw RP stanowiska w sprawie Polskiej Organizacji Turystycznej.