Wizyta delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Regionie Świętokrzyskim

W dniach 12-13.02.2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli odbyła się w Kielcach i regionie wizyta delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Luksemburga. Województwo świętokrzyskie może być partnerem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego szczególnie przy realizacji dużych, wieloletnich przedsięwzięć. O tym, jakie są możliwości uzyskania wsparcia dla takich działań rozmawiali w dniu 12.02.2019 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami EBI. – Planowanie tych inwestycji w regionie bez dodatkowego wsparcia instytucji finansowych nie byłoby możliwe – powiedział Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu jest udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele Unii Europejskiej. Branże, w które EBI inwestuje to: innowacje, środowisko, infrastruktura oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. – W przypadku samorządów, praktycznie wszystkie inwestycje dotyczą infrastruktury i środowiska – mówił Rafał Rybacki, szef Wydziału ds. Kredytów, Sektor Publiczny i Infrastruktura, Polska i Kraje Bałtyckie w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Więcej

Kawa z Ekspertem: „Horyzont Europa”

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”. Program Horizon Europe to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE; zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Warto zauważyć, że w  oddzielnym programie dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego Komisja Europejska proponuje przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 4,1 mld EUR na badania nad obronnością. Celem jest uzyskanie dominującej pozycji, która wymaga nowego poziomu ambicji: zapewnienie niezbędnych inwestycji i pobudzenie inwestycji prywatnych, dopasowanie ram regulacyjnych na potrzeby innowacji, uczynienie Europy liderem pod względem innowacji tworzących rynki, zbliżenie badań naukowych i

Więcej

Promocja Green Velo i oferty turystycznej na targach w Gandawie

Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną zorganizował stoisko promocyjne na targach rowerowo-wędrownych Fiets & Wandelbeurs w Gandawie w dniach 2-3 lutego 2019 r. Targi Fiets & Wandelbeurs posiadają dwie edycje: holenderską, która odbywa się w Utrechcie oraz edycję belgijską, skierowaną do Flamandów, którzy podobnie jak Holendrzy są bardzo aktywni pod względem turystyki aktywnej, przede wszystkim rowerowej. Belgijska edycja targów odbywa się w Gandawie. Odwiedzającymi były głównie osoby mocno wyselekcjonowane, realnie zainteresowane wakacjami rowerowymi/pieszymi. Tematem przewodnim stoiska Domu Polski Wschodniej był szlak rowerowy Green Velo, który obejmuje około 2000km tras rowerowych wytyczonych przez wszystkie województwa Polski Wschodniej. Oprócz tego w ofercie stoiska nie zabrakło również promocji ogólnej oferty turystycznej regionów Polski Wschodniej. Dodatkowy elementem promocyjnym były występy akrobatyczne pięciokrotnego rekordzisty Guinessa Krystiana Herby, który reprezentował Green Velo. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przez dwa dni odwiedziło je około 25 tys. zwiedzających.

Więcej

Regiony Polski Wschodniej na VAKANZ 2019 w Luksemburgu

W dniach 18-20.01.2019 Dom Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli uczestniczył w 28-mej edycji dorocznego Salonu Turystycznego VAKANZ 2019 na terenie pawilonów LUXEXPO w Luksemburgu. Fitcation (Fit+Vacation) – to temat tegorocznych targów, do którego znakomicie pasowały oferty zarówno GreenVelo jak i turystyki leczniczej oraz agroturystyki regionów Polski Wschodniej przedstawione na stoisku zorganizowanym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Miastem Kraków oraz Domem Polski Wschodniej w Brukseli. Przy obsłudze stoiska DPW wspierała nas Anna Amaya Garstka, polska studentka z Manchesteru. Dzięki tej obecności odwiedzający mogli się zapoznać z walorami turystycznymi Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Roztocza, Podkarpacia, Gór Świętokrzyskich, Ziemi Sandomierskiej, Ponidzia oraz Krakowa, regionów oferujących aktywny wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych turystów w połączeniu z atrakcjami kulturalnymi, sportowymi i pro-zdrowotnymi dostępnymi o każdej porze roku. Przez trzy dni promowaliśmy regiony Polski Wschodniej wśród ponad 30000 odwiedzających. Znaleźliśmy się tym sam wśród 230 wystawców z całego świata.

Więcej

Wręczenie nagrody głównej w konkursie wiedzy o Polsce Wschodniej

8 stycznia 2018 r. przedstawiciele Domu Polski Wschodniej w Brukseli wręczyli główną nagrodę zwycięzcy konkursu wiedzy o Polsce Wschodniej. W ramach zorganizowanej kampanii promującej ofertę turystyczną  regionów Polski Wschodniej, która odbyła się na łamach dwóch belgijskich dzienników (francuskojęzycznego Le Vif i niderlandzkojęzycznego Knack) został również zorganizowany konkurs wiedzy o Polsce Wschodniej, gdzie główną nagrodą był rower. Zwycięzcą konkursu został pan Ruben de Leeuw. Oprócz nagrody głównej, wśród uczestników rozlosowano również nagrody dodatkowe: śpiwory, namioty, sakwy rowerowe oraz plecaki. W sumie otrzymaliśmy  2 755 formularzy konkursowych.

Więcej

Wigilia w DPW i przejęcie koordynacji na rok 2019 przez Województwo Świętokrzyskie

Prawie dziesięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego. Podczas przyjęcia świątecznego województwo podlaskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu świętokrzyskiemu. Podczas swoich wystąpień zarówno Marszałek Jerzy Leszczyński, jak również Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć kontynuacji dalszej współpracy.   Marszałek Województwa Podlaskiego otwierając spotkanie podkreślił, że w roku bieżącym w ramach działalności wspólnego przedstawicielstwa koncentrowała się na obszarach, które są jednakowo ważne dla województw makroregionu Polski Wschodniej.   – Nasze działania dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów. Dzięki naszej działalności przedsiębiorcy z Polski

Więcej