Druga październikowa sesja plenarna w skrócie

Parlament przegłosował cofnięcie cięć w budżecie 2014, proponowanych przez Radę, oraz przyjął poprawki do budżetu na rok 2013, by pokryć deficyt wynoszący 2,7 mld euro. Posłowie poparli także zawieszenie umowy SWIFT pomiędzy UE a USA, ze względu na podejrzenia o wykorzystywanie danych bankowych przez NSA. Burza oklasków przywitała Aung San Suu Kyi, która po 23 latach odebrała Nagrodę Sacharowa. Martin Schulz nazwał to wydarzenie wielkim momentem, na które czekały pokolenia.

Cięcia w planowanym na 2014 rok budżecie, uszczuplające finansowanie badań, działań na rzecz wzrostu zatrudnienia i pomoc humanitarną, proponowane przez Radę, zostały odrzucone przez PE w środę. Deputowani przyjęli poprawki do tegorocznego budżetu, pokrywające deficyt wynoszący 2,7 mld euro.

Birmańska opozycjonistka Aung San Suu Kyi finally odebrała przyznaną jej 23 lata temu Nagrodę Sacharowa. „Wolność myśli zaczyna się z prawem do zadawania pytań” – mówiła podczas ceremonii.

W środę posłowie dyskutowali na temat polityki migracyjnej UE w świetle niedawnej tragedii u wybrzeży Lampedusy. Przyznali, że śmierci imigrantów można zapobiec tylko poprzez opracowanie nowych, bardziej skoordynowanych działań, inspirowanych poczuciem solidarności i odpowiedzialności.

W związku ze skandalem podsłuchowym NSA, parlamentarzyści wezwali w środę do zawieszenia obowiązywania umowy SWIFT, podpisanej między UE a USA, dotyczącej wymiany informacji bankowych. Jeszcze w poniedziałek, komisja ds. wolności obywatelskich (LIBE) przyjęła stanowisko negocjacyjne w kwestii unijnej reformy ochrony danych, mającej na celu przywrócenie obywatelom kontroli nad ich prywatnością online.

Przestępczość zorganizowana nie zna pojęcia granic i dlatego też powinna być zwalczana na poziomie międzynarodowym – uznali eurodeputowani, przegłosowując plan działania na lata 2014-2019, oparty na propozycjach zamieszczonych w raporcie komisji specjalnej CRIM.

Uczestnicy wtorkowej debaty starli się w sprawie korzyści i wyzwań, jakie wynikają z wolności przemieszczania i osiedlania się w Unii Europejskiej. Głównym punktem sporu był wpływ mobliności na gospodarkę lokalną i stan państwowych systemów socjalnych.

Nawiązując do niedawnych skandali dotyczących wadliwych implantów piersi i bioder, Parlament poparł wprowadzenie surowszych regulacji obejmujących monitorowanie i certyfikację wyrobów medycznych. Nowe zasady obejmą także testy wykorzystywane do pozaustrojowych badań diagnostycznych (testy HIV, DNA, testy poziomu cukru we krwi i inne).

Podczas wtorkowego głosowania, europosłowie poparli stworzenie czarnej listy firm dopuszczających się nieuczciwego marketingu.

W środę przegłosowano także zasady alokacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 6,5 miliarda euro unijnego dofinansowania wykorzystane zostanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy, gromadzenia danych, poprawy infrastruktury portowej oraz pomocy dostosowywaniu się do zakazu odrzucania połowu.

W przyszłości, statki rejestrowane w Unii Europejskiej będą musiały być demontowane w certyfikowanych zakładach recyklingowych. Nowe zasady mają na celu powstrzymanie złomowania floty rejestrowanej w Europie na plażach państw trzecich.

Żródło: www.europarl.europa.eu