Województwo Podkarpackie przejęło rolę koordynatora prac Domu Polski Wschodniej w Brukseli

24 stycznia Województwo Podkarpackie przejęło rolę koordynatora prac Domu Polski Wschodniej w Brukseli. To wspólna siedziba pięciu województw Polski Wschodniej, które mają tu swoje biura regionalne i wspólną salę konferencyjno-wystawową. Przez nadchodzący rok Podkarpacie odpowiadać będzie za koordynację działalności DPW. Na uroczystości objęcia przewodnictwa DPW przez Podkarpacie swoje walory kulturowe, turystyczne i gospodarcze zaprezentowały Krosno, Sanok i Jasło.

Wieczorem 24 stycznia dwie salki na I piętrze budynku, przyległe korytarze wypełnił tłum gości zaproszonych na otwarcie wystawy przygotowanej przez Krosno, Jasło i Sanok. Wcześniej w sali konferencyjnej dawnej siedziby Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej odbyła się uroczystość objęcia przewodnictwa DPW przez Podkarpacie i prezentacja oferty Podkarpackiego Trójmiasta. Na uroczystości obecni byli polski ambasador w Królestwie Belgii Sławomir Czerlewski, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej Karolina Ostrzyniewska, europosłowie Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Poręba, Joanna Senyszyn, Czesław Siekierski. Samorząd województwa podkarpackiego reprezentowali wicemarszałek Anna Kowalska, przewodnicząca Sejmiku Teresa Kubas-Hul, wiceprzewodniczący Janusz Konieczny, radny Władysław Stępień.

Marszałek Mirosław Karapyta zaprezentował w swoim wystąpieniu najważniejsze cele rocznego przewodnictwa w DPW jakimi są pogłębianie współpracy międzyregionalnej w ramach Polski Wschodniej. Następnie odbył się koncert polskich kolęd w wykonaniu zespołu kameralnego Filharmonii Podkarpackiej z udziałem solistów. Po koncercie goście udali się do siedziby regionów Polski Wschodniej na zwiedzanie wystawy oraz degustację jasielskich i sanockich win podawanych w krośnieńskim szkle.