Spotkanie sieci eris@ z cyklu Round Table Meetings

W dniu 10 lutego br. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie sieci eris@ z cyklu Round Table Meetings.
Spotkanie poświęcone było ekonomicznemu wymiarowi inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz związanych z nimi usługami i aplikacjami.

Wykład Prof. Howarda dotyczył zagadnienia w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy. Prezentacja koncentrowała się na pokazaniu sposobów rozwoju usług szerokopasmowych jako niezbędnej infrastruktury w regionach i większych miastach. Infrastruktury, bez której nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego i integracji gospodarczej mogą zostać utracone. Podkreślono, że bez lokalnych inicjatyw politycznych, które są niezbędne do zapewnienia lokalnego rozwoju gospodarczego, rozwój nowej infrastruktury i usług nie jest możliwy. Poddano również pod dyskusję tezę, która automatycznie zakłada, że wykorzystanie ICT zawsze ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy ale niesie też za sobą pewne skutki uboczne w sensie makroekonomicznym. Szczególnie dotyczy to transferu kapitału do państw, w których mieszczą się operatorzy danych usług czy sprzedawcy usług. Jako skrajny przykład takiej sytuacji przedstawiono Kenię oraz w jaki sposób rozwój sieci internetowej oraz opłaty za korzystnie z niej mogą mieć wpływ na kondycję ekonomiczną kraju.

Wykład prowadził profesor Howard Williams, który jest ekspertem w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwoju gospodarczego. Jest pionierem pracy w analizie ekonomicznej. W tej dziedzinie jest zarówno wykładowcą jak i doradcą politycznym. Pracował jako ekonomista i starszy doradca ds. polityki Banku Światowego, Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Pracował także dla wielu dużych korporacji, w tym Vodafone i Nokia, a także dla rządów krajowych i regionalnych na całym świecie.