English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Eastern Partnership Days

ENGLISH

For several years, the East Poland House in Brussels, which is a joint representation of five East Poland regions, has played an extremely important role on an interregional level, particularly as far as promoting the idea of the Eastern Partnership is concerned. Moreover, it was also the host and organiser of many sessions, workshops and conferences related to this initiative.

The East Poland House in Brussels is going to continue its activities in this respect and thus is going to organise the second edition of the “Eastern Partnership Days”. They are to be held November 4 – 6, 2014 in Brussels. A range of political, social and artistic events are to take place as part of the Conference.

The aim of the second edition of the “Eastern Partnership Days” is to initiate a discussion on the form of the Eastern Partnership in relation to the new financial perspective of the European Union, and to promote partnerships between self-government units involved in this initiative. This promotion covers e.g. implementing common projects and creating new ones.  

A three-day event will be opened with “Eastreet 2”, a photography exhibition. It is the only project of this scale dedicated exclusively to street photography from Eastern Europe. The intention was to collect and present a group portrait of people in public spaces of Eastern European cities. The exhibition consists of photographs presenting the public space of Eastern Europe, chosen by the project’s curators as a result of an open competition.

The second day of the “Eastern Partnership Days” will start with a conference – “Eastern Partnership Reality Check. Challenges and Future Agenda”, which will be held in the European Parliament. The conference will have a form of a political panel. The aim is to present EU’s and Poland’s policy towards the Eastern Partnership countries. The second part of the conference will focus on recommendations of the European Commission in regard to providing support for the Eastern Partnership countries between 2014 and 2020, and on the expectations of these countries in regard to the European institutions.  

Furthermore, workshops on the subject of social issues will take place in the European Endowment for Democracy (EED), whose director is Mr Jerzy Pomianowski. During the workshops, there will be a discussion panel about social dimension of the Eastern Partnership and about cross-border projects implemented by the Voivodships of eastern Poland and their eastern partners. There will be also a “Faces of EuroMaidan” photography exhibition on the events from Kiev.

The last event during the second day of the “Eastern Partnership Days” will be a concert of The Ukrainians, a band which has been playing continually for 20 years. It was established at the end of the 1980s by The Wedding, a British, new-wave band whose leader was Peter Solowka. The band released recordings of BBC radio sessions. The album named “Ukrainskie Vistupi U Johna Peela” consisted of Ukrainian folk songs in punk-folk versions. The Ukrainians are a hybrid of lively traditional Ukrainian folk and rock music.

An exhibition, “Developing resourcefulness among the students on the basis of artistic and craft work”, will be opened before the concert. Polish and Ukrainian art will be presented there. Handicraft products made by students of Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania from Górów Iławecki (Warminsko-Mazurskie Voivodship) will be presented. These products were made using following techniques: painting on canvas, dry pastels, cross-stitching on linen, glass painting, and woodcarving.

On the third day of the “Eastern Partnership Days” it will be possible to visit the East Poland House in Brussels – it will be opened for everyone interested in art. Two exhibitions, “Eastreet vol.2” and “Faces of EuroMaidan”, will be installed in two representative rooms of the building.

The last event organised as part of the “Eastern Partnership Days” will be screening of Georgian films. They bring a lot of freshness, opening the door for new perspectives to take the more central stage – the present-day problems, the perception of the European border system or the day-to-day existence. For the last few years, Eastern European cinema has been more bravely than before stepping outside the cocoon of post-communist inertia, providing an engaging alternative to Western, Asian and American films. The aims of the film screening organised in Brussels will be to move the contemporary film-lovers, to show how the life in the Eastern Partnership countries looks like nowadays and what the local film-lovers are interested in.

POLSKI

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw Polski Wschodniej, od kilku ostatnich lat jest jednym z głównych aktorów na poziomie międzyregionalnym w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego oraz gospodarzem i organizatorem wielu spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli kontynuuje działania w tym zakresie organizując w dniach 4 – 6 listopada 2014 r. w Brukseli po raz drugi „Dni Partnerstwa Wschodniego”, w ramach, których odbędzie się szereg wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym i artystycznym.

Celem organizowanych drugich „Dni Partnerstwa Wschodniego” jest zainicjowanie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na temat kształtu inicjatywy Partnerstwa Wschodniego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz promowanie współpracy samorządów z krajami objętymi inicjatywą, m.in. poprzez wdrażanie wspólnych projektów i tworzenie nowych inicjatyw w tym zakresie.

Trzydniowe wydarzenie rozpoczęte zostanie  otwarciem wystawy fotografii „Eastreet 2”, będącej jedyną na świecie tak dużą prezentacją fotografii ulicznej z Europy Wschodniej. Intencją twórców było zebranie i zaprezentowanie zbiorowego portretu człowieka w przestrzeni publicznej Europy Wschodniej. Na wystawę składają się prace prezentujące przestrzeń publiczną krajów Europy Wschodniej, wybrane przez kuratorów w ramach otwartego konkursu.

Drugi dzień „Dni Partnerstwa Wschodniego” rozpocznie konferencja pt. „Przegląd Partnerstwa Wschodniego. Wyzwania polityczne i przyszła perspektywa finansowa”, która odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Konferencja przeprowadzona będzie w formule panelu politycznego, którego celem będzie m.in. przedstawienie bieżącej polityki Unii Europejskiej wobec państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiska Polski w tym kontekście. Druga część konferencji poświęcona będzie propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym wspierania krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w latach 2014 – 2020 oraz stanowisku dotyczącemu  oczekiwań tych państw wobec instytucji europejskich.

Kolejnym punktem programu będą warsztaty o tematyce społecznej, które odbędą się w siedzibie Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (EED), którego dyrektorem jest Jerzy Pomianowski. Podczas warsztatów odbędzie się dyskusja na temat społecznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego oraz projektów transgranicznych wdrażanych przez województwa Polski Wschodniej z partnerami ze Wschodu. Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie także multimedialna wystawa fotografii ilustrujących wydarzenia w Kijowie pt. „Oblicza EuroMajdanu”.

Drugi dzień „Dni Partnerstwa Wschodniego” zakończy koncert zespołu „The Ukrainians”, który na scenie gra już nieprzerwanie od 20 lat. Historia tego niezwykłego zespołu zaczyna się pod koniec lat 80-tych, kiedy to dowodzony przez Petera Solowkę brytyjski, nowofalowy zespół The Wedding Present wydał nieszablonową płytę zawierającą nagrania z sesji radiowych dla BBC zatytułowaną "Ukrainskie Vistupi U Johna Peela", na której znalazły się ukraińskie pieśni ludowe w wersjach punk-folkowych. Muzyka „The Ukrainians” to przede wszystkim zainspirowane kulturą przodków artystów szybkie i skoczne ludowe pieśni ukraińskie w rockowym wykonaniu.

Przed koncertem otwarta zostanie wystawa „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej opartej na twórczości artystycznej i rzemieślniczej”. Wystawa prezentuje twórczość artystyczną polską i ukraińską. Przedstawia rękodzieło artystyczne wykonane przez uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania z Górowa Iławeckiego (Warmińsko-Mazurskie) w różnych technikach takich jak: malarstwo na płótnie, pastel suchy, wyszywanie krzyżykiem na płótnie, malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie.

Trzeci dzień „Dni Partnerstwa Wschodniego” to przede wszystkim możliwość odwiedzenia siedziby Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który otwarty będzie tego dnia dla wszystkich zainteresowanych sztuką. W reprezentacyjnych wnętrzach brukselskiego przedstawicielstwa Polski Wschodniej przez cały dzień zobaczyć będzie można wystawy „Eastreet vol.2” i „Oblicza EuroMajdanu”.

Ostatnim punktem „Dni Partnerstwa Wschodniego” będzie pokaz filmów gruzińskich, które przynoszą ze sobą powiew świeżości, ale też ujawniają nową, niespotykaną dotąd perspektywę patrzenia na problemy współczesnego świata, traktowanie granic czy codzienną egzystencję. Wschodnioeuropejska kinematografia od pewnego czasu coraz śmielej budzi się z postreżimowego letargu i stanowi dziś ciekawą alternatywę dla kina zachodniego, azjatyckiego czy amerykańskiego. Pokaz filmów zorganizowany w Brukseli będzie miał na celu poruszyć świadomość kinomanów i pokazać współczesne życie mieszkańców krajów Partnerstwa Wschodniego oraz zainteresowania tamtejszych środowisk filmowych.

ENGLISH

4th November

18:30 – 23:00 Opening of the Eastern Partnership Days - Exhibition of photographs "Eastreet 2"
(The East Poland House, Avenue de Tervueren 48, 1040 Brussels)

5th November

9:00 – 12:00 Conference "Eastern Partnership Reality Check. Political Challenges and Future Agenda"
(The European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, Room JAN 6Q1)

13:30 – 14:30 Exhibition of photographs “Faces of the Maidan”
(European Endowment For Democracy, Avenue des Gaulois 29, 1040 Brussels)

14:30 – 18:00 Eastern Partnership Social Perspective Workshop
(European Endowment For Democracy, Avenue des Gaulois 29, 1040 Brussels)

20:00 – 20:30 Opening of an youth art exhibition
Górowo Iławeckie Complex of the Ukrainian Language Schools
(Le Bouche-à-Oreille, Rue Félix Hap 11, 1040 Brussels)

20:30 – 23:00 Concert "The Ukrainians”
(Le Bouche-à-Oreille, Rue Félix Hap 11, 1040 Brussels)

6th November

9:00 – 17:00 Exhibition of photographs "Eastreet 2" and “Faces of the Maidan”
(The East Poland House, Avenue de Tervueren 48, 1040 Brussels)

18:30 – 23:00 Screening of Georgian movies
(Actor’s Studio, Petite rue des Bouchers 16, 1000 Brussels)

POLSKI

4 listopada

18:30 – 23:00 Otwarcie „Dni Partnerstwa Wschodniego” – wystawa fotografii "Eastreet 2"
(Dom Polski Wschodniej, Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela)

5 listopada

9:00 – 12:00 Konferencja „Przegląd Partnerstwa Wschodniego. Wyzwania polityczne i przyszła perspektywa finansowa”
(Parlament Europejski w Brukseli, Wiertz 60, 1047 Bruksela, Sala JAN 6Q1)

13:30 – 14:30  Otwarcie wystawy fotografii ‘’Oblicza Majdanu’’
       (Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela)

14:30 – 18:00 Warsztaty na temat społecznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego
(Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela)

20:00 – 20:30 Otwarcie wystawy sztuki młodzieżowej
Górowo Iławeckie Zespół Szkół Języka Ukraińskiego
(Le Bouche-à-Oreille, Rue Félix Hap 11, 1040 Bruksela)

20:30 – 23:00 Koncert zespołu „The Ukrainians”
(Le Bouche-à-Oreille, Rue Félix Hap 11, 1040 Bruksela)

6 listopada

9:00 – 17:00 Wystawa fotografii "Eastreet 2" oraz ‘’Oblicza Majdanu’’
(Dom Polski Wschodniej, Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela)

18:30 – 23:00 Pokaz filmów gruzińskich
(Actor’s Studio, Petite rue des Bouchers 16, 1000 Bruksela)

ENGLISH

The East Poland House in Brussels,
the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland,
the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland,
Permanent Representation of Poland to the European Union,
the Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of Belgium,
Adam Mickiewicz Institute,
  European Endowment for Democracy,
Workshops of Culture in Lublin,
the Open Dialog Foundation

POLSKI

Dom Polski Wschodniej w Brukseli,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii,
Instytut Adama Mickiewicza,
Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji,
Warsztaty Kultury w Lublinie,
Fundacja Otwarty Dialog

 

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta 08 listopada 2014 o godzinie 00:00


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo