Kawa z Ekspertem: W DPW o strategicznych kierunkach polityki przemysłowej UE

Z inicjatywy Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego, w dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Dyrekcja ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Celem spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem”, była rozmowa nt. wsparcia rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE.

W dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem z Dyrekcji Generalne ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Tematem rozmów było wsparcie rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. Dyskutowano nt. dostępnych, efektywnych mechanizmów uwzględniania perspektywy polskich regionów  i przedsiębiorstw w procesie tworzenia podstaw programowych dla nowych narzędzi wsparcia rozwoju przemysłu w UE. Podkreślono szczególną rolę podejmowania wysiłków instytucjonalnych i bezpośrednio prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu regionalnego w procesach konsultacji legislacyjnych prowadzonych przez instytucje europejskie, jako istotny, efektywny element wpływu na przyjmowane w Brukseli kierunki działań związanych z  wsparciem rozwoju przemysłowego.

W spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Regionalne Woj. Św. w Brukseli,  w ramach cyklu „Kawa z ekspertem” Domu Polski Wschodniej, uczestniczyło prawie 30 osób, reprezentujących polskie biura regionalne, biura eurodeputowanych i inne instytucje. Obecne były najwyższe władze regionalne. Województwo świętokrzyskie reprezentował Marek Szczepanik, Członek Zarządu Regionu oraz Grzegorz Orawiec; Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Województwo Dolnośląskie reprezentował Tadeusz Samborski, Członek Zarządu.