Świętokrzyskie i Podlaskie o innowacjach w sektorze rolno–spożywczym na Open Days 2013 w Brukseli

Wydarzenie pt. „Regions for agricultural productivity and sustainability” było próbą odpowiedzi na pytanie: „Jak produkować więcej, lepiej i zdrowiej?”. Doświadczenia w tym zakresie przedstawili eksperci m.in. z Polski, Włoch, Turcji, Irlandii Północnej, Holandii.

Województwo świętokrzyskie reprezentował Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który poprowadził prezentację dotyczącą nowoczesnych mechanizmów budowy potencjału eksportowego sektora produkcji rolno – spożywczej, w szczególności zaś sadowniczej, w wschodniej części regionu świętokrzyskiego, z uwzględnieniem zastosowania jednych z najnowocześniejszych w Europie linii produkcyjnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych, w procesie hodowli, sortowania i dystrybucji towarów. Omówił również unikalne doświadczenia płynące z zastosowania efektywnych działań pro-klastrowych wśród producentów artykułów rolno-spożywczych w świętokrzyskim.  Zaprezentował także najnowsze narzędzia wspierania i promocji tej branży na poziomie regionalnym.

W imieniu Województwa Podlaskiego w debacie głos zabrał prof. Uniwersytetu w Białymstoku Bogusław Plawgo, który w swym wystąpieniu mówił o strategicznym i innowacyjnym wsparciu  sektora rolno – spożywczego w województwie podlaskim, dzięki któremu region może stać się głównym producentem wysokiej jakości produktów rolno – spożywczych. Chodzi tu przede wszystkim o produkty związane z przemysłem spożywczym w tym przetwórstwa ekologicznego, produkcją mleka, produkcją maszyn rolniczych, produktami tradycyjnymi i rolnictwem ekologicznym.

Bogusław Plawgo zwrócił uwagę na to, że należy rozwijać te sektory, które zapewniają trwałe podstawy wzrostu, a szczególności dziedziny przemysłu, które są już zakorzenione i maja szansę na  przyciągnięcie kapitału zagranicznego. Województwo powinno skupić się na rozwijaniu zielonych sektorów gospodarki, czyli takich, które nie kolidują ze środowiskiem naturalnym. Ponadto region musi zachęcać przedsiębiorców do wejścia na inne rynki zbytu.

Ekspert z Województwa Podlaskiego zwrócił także uwagę na działające w regionie Podlaski Klaster Spożywczy (PKS), Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” oraz Podlaski Klaster Piekarniczy – Stowarzyszenie, których dynamiczny rozwój dobrze wpisuje się w strategię rozwoju województwa.

Prelegenci: dr. Burioni Massimo , dr. Boot Iman , Mrs. Marianou Eleni (Chair), dr. Witczak Joanna , dr. Sindir Kamil Okyay , Mr. Van de Weg Wim, Orawiec Grzegorz , prof. Mancuso Stefano , prof. Plawgo Boguslaw , dr. Rota Alessandro , dr. Becchetti Ciro

W spotkaniu, które odbyło się w dn. 9 października, w siedzibie przedstawicielstwa Irlandii Północnej, uczestniczyło ponad 150 ekspertów w tej dziedzinie, z terenu całej Europy.