Klub DPW na urodziny

Dom Polski Wschodniej, który jest przedstawicielstwem pięciu województw (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) w Brukseli, właśnie skończył rok. Z tej okazji w jego siedzibie przy Avenue de Tervueren 48 zorganizowano okolicznościowe spotkanie, w trakcie którego do życia powołano Klub Przyjaciół DPW.

Urodzinowe spotkanie odbyło się 27 stycznia. Wśród gości znaleźli się m.in. marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, który w tym roku pełni rolę koordynatora działań (koordynatorzy DPW zmieniają się co 12 miesięcy, są nimi gospodarze poszczególnych województw, mających w nim swoje przedstawicielstwa), ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski, który objął działalność Klubu honorowym patronatem oraz ambasador tytularny Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Jerzy Drożdż.

Nie zabrakło również przedstawicieli samorządów pięciu województw. Poza marszałkiem Hetmanem obecni byli: marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Na spotkaniu Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki lubelskiego urzędu marszałkowskiego Piotr Franaszek miał okazję zaprezentować starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a Łukasz Bilewski przybliżył gościom kwestię udziału Warmii i Mazur w konkursie „”.

Ponadto Piotr Gałacki przedstawił planowane w ramach Klubu uruchomienie inicjatywy Coaching/Mentoring dla nowo przybyłych do Brukseli pracowników, studentów, stażystów, działającej dzięki wolontariuszom, członkom Klubu Domu Polski Wschodniej. Rolą Klubu Domu Polski Wschodniej byłoby pośrednictwo w przekazaniu danych kontaktowych pomiędzy osobą szukającą informacji a „Mentorem”.

Niezwykle ważny jest fakt, że z okazji pierwszych urodzin powołano do życia Klub Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Główną ideą, która przyświeca jego działalności jest integracja wokół DPW jak największej liczby Polaków, pracujących w różnych instytucjach unijnych oraz brukselskich przedstawicielstwach RP. Chodzi przede wszystkim o osoby pochodzące z województw wschodnich, które mają swoją reprezentację przy Avenue de Tervueren 48. Poza integracją, jednym z najważniejszych celów Klubu jest m.in. lepsza promocja wschodnich regionów naszego kraju.