Posiedzenie polskiej delegacji w PE

Dnia 27 stycznia odbyło się posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które miało miejsce w Parlamencie Europejskim. Tematem przewodnim był m.in. skład delegacji po wyborach samorządowych.

W trakcie spotkania dr Bogusław Trzeciak, zajmujący się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zbliżającym się polskim przewodnictwem w UE, omówił stan przygotowań do prezydencji, z kolei marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, który jest przewodniczącym polskiej delegacji do KR, omówił główne kierunki jej prac w 2011 r.
Komitet Regionów jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w krajach członkowskich. Konsultowane są z nim wszelkie decyzje UE dotyczące m.in. polityki regionalnej, środowiska, edukacji czy transportu.

SAMSUNG