„Kawa z Ekspertem” na temat Programów Cross-Border Cooperation

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował w dniu 6 grudnia spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem” z Panią Bodil Persson, Kierownikiem Wydziału ds. koordynacji Programów Cross-Border Cooperation. Inspiracją do organizacji spotkania była konferencja polskich regionów nt. „Lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”, na której przedstawione zostały m.in. poglądy o niskiej absorpcji środków UE na Ukrainie. Spotkanie miło zweryfikować tą tezę oraz przybliżyć słuchaczom kulisy tworzenia i funkcjonowania programów Cross-Border Cooperation.

Pani Bodil Persson, rozpoczęła spotkanie od przedstawienia genezy  programów CBC oraz ich ewolucji w kierunku zasad obowiązujących w programach INTERREG. Kolejnym wątkiem były kulisy negocjacji z poszczególnymi krajami sąsiedzkimi UE, w związku z podpisywanymi przez nie UE memorandami finansowymi. Wątkiem, który często pojawiał się w dyskusji były relacje UE-Rosja oraz trudności jakie Komisja Europejska napotykała podczas rozmów ze stroną rosyjską.

Następnie Ekspert KE przeszedł do zmian jakie mają nastąpić w kolejnej perspektywie finansowej w ramach ENPI CBC (obecnie ENI) oraz zaznaczył, że konsultacje w tej sprawie właśnie trwają. Komisja Europejska otwarta jest na nowe argumenty, w tym kierowane przede wszystkim od krajów partnerskich.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich regionów oraz Pani Banessa De Bruyn z DG Internal Market and Service, Pani Ksenia Solovyova (Komitet Ekonomiczno Społeczny – Ukraina), Pani Camelia Graur, Pierwszy Sekretarz Misji Republiki Mołdawii przy Unii Europejskiej.