Jak odnieść sukces w programie Horyzont 2020 – od pomysłu na projekt do realizacji

W dniu 20 listopada 2015 na terenie targów Brussels Innova odbyła się, zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Lubelskiego, „kawa z ekspertem”, pt.: „Jak odnieść sukces w programie Horyzont 2020 – od pomysłu na projekt do realizacji”. Korzystając z okazji, iż wielu znakomitych polskich wynalazców i pracowników naukowych przyjechało na tegoroczne targi Brussels Innova stworzyliśmy dodatkową okazję do zapoznania się z praktyczną stroną aplikowania po środki w ramach Programu Horyzont 2020.

Uczestnikami spotkania byli nie tylko polscy wystawcy podczas targów Brussels Innova, ale również pracownicy różnych instytucji, w tym polskich biur regionalnych w Brukseli. Była to jak do tej pory ciesząca się największym zainteresowaniem „kawa z ekspertem”, w której uczestniczyło około 30 osób. Ekspertem podczas spotkania była Pani Justyna Monika Szady reprezentująca  Polish Science Contact Agency „PolSCA” w Brukseli.

Na początku uczestnicy mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką Programu Horyzont 2020, na jakie działania i w jakiej wysokości środki są zaplanowane w budżecie Programu. Niemniej jednak głównym celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie Programu Horyzont 2020 od strony praktycznej oraz jaka jest różnica pomiędzy Horyzontem 2020 a 7 Programem Ramowym, z którym większość uczestników spotkania miała do czynienia.

Przede wszystkim w stosunku do 7 Programu Ramowego można podkreślić następujące zmiany:

·         podejście oparte na „wyzwaniach” (challenge-based) oznacza, że zaproszenia do składania wniosków są organizowane przez określenie wyzwań, a nie obszarów (subject area) jak było w 7 PR – trzeba spojrzeć na cały program Horyzont 2020 poszukując możliwości finansowania,

·         poszczególne programy prac są opracowywane na dwa lata jako odpowiedź na nadrzędne trzyletnie strategiczne programy prac,

·         bardziej elastyczne i szersze zakresy tematyczne pozwalające wnioskodawcom na znaczną swobodę w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań,

·         główne zagadnienia przekrojowe (np. nauki społeczne i humanistyczne, kwestie równości płci) i zwiększony nacisk na potrzebę interdyscyplinarności projektów,

·         uproszczenie przepisów i zasad dotyczących realizacji projektów.

To na co została zwrócona szczególna uwaga, to konieczność skrupulatnego przygotowania się do aplikowania po środki, które powinno być poprzedzone dogłębną analizą, np. projektów w danej dziedzinie, które już otrzymały dofinansowanie w ramach Horyzontu 2020. Oprócz tego kluczowe jest angażowanie się w międzynarodowe konsorcja badawcze, uczestniczenie w spotkaniach brokerskich i w tzw. „Info Days” dotyczących Programu.

Podmioty zainteresowane aplikowanie po środki w ramach Horyzontu 2020 powinny również korzystać z usług sieci Krajowego Punktu Kontaktowego, która pomaga w kwestiach finansowych, własności intelektualnej czy konsultuje wnioski.

Uczestnicy byli również zachęcani do zgłaszania się do roli ekspertów przy ocenie projektów w ramach Horyzontu 2020. Daje to możliwość zapoznania się z projektami przygotowywanymi przez konkurencyjne ośrodki badawcze i daje pogląd na schemat oceny projektów. Zgłaszanie się do roli ekspertów jest tym bardziej ważne, że Polska jest pod tym względem niedoreprezentowana.

Przydatne linki:

H2020 – informacje o projektach dostępne są również: https://open-data.europa.eu/en/data