Dom Polski Wschodniej odwiedziła grupa samorządowców

W dniu 3 października Dom Polski Wschodniej odwiedziła grupa samorządowców z województw Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego i Mazowieckiego. Wizyta zrealizowana została w porozumieniu z Biurem Poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego, Czesława Siekierskiego.

W spotkaniu uczestniczyli delegacji reprezentujący w większości Region Świętokrzyski ale również, Lubelski, Małopolski, Podkarpacki i Mazowiecki. Ze strony polskich Regionów obecni byli: Piotr Gołacki, Kierownik BRWŚ, Marta Smulkowska, Koordynator DPW oraz Nina Małachowska, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie zostało poświęcone przedstawieniu idei Domu Polski Wschodniej oraz pracy Biur Regionalnych w Brukseli. Oprócz założeń funkcjonowania Domu Polski Wschodniej oraz jego zadań, Delegaci zostali poinformowani o wydarzeniach, które będą miały miejsce w Brukseli w związku z prezydencją RP w Radzie UE, realizowanych przez polskie Regiony. Następnie prowadzący odpowiadali na pytania gości, po czym Delegatom zaprezentowane zostały budynek Domu Polski Wschodniej oraz znajdujące się w nim Biura.