Warsztaty na temat dialogu międzykulturowego „Rodzinna Europa, Europa Mostów”

Szanowni Państwo,

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólną siedzibą pięciu polskich regionów, powstał na mocy umowy zawartej w Brukseli w dniu 2 grudnia 2009 r. pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jego głównym celem jest pogłębianie współpracy i koordynacja działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

Reprezentując regiony Polski Wschodniej znajdujące się na granicy między Unią Europejską a Wschodem, chcielibyśmy stać się pomostem dla naszych sąsiadów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Naszym celem nie jest  usuwanie granic, ale budowanie mostów, które w świecie zróżnicowanym kulturowo umożliwią tworzenie wartości cementujących społeczności. Powszechnie wiadomo, że Stany Zjednoczone Ameryki są największym tyglem narodów w świecie, ale dzisiejsza Europa szybko się zmienia dlatego postanowiliśmy spotkać się w Brukseli,  w sercu Europy, aby dyskutować o tym jak budować Europę mostów, jak pomóc nowoprzybyłym i jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Warsztatach
na temat dialogu międzykulturowego „Rodzinna Europa, Europa Mostów”,
które odbędą się w naszej siedzibie przy Avenue de Tervueren 48
w dniu 1 marca 2012 roku o godz. 9:00.

Pragniemy również przybliżyć Państwu „Podręcznik dialogu międzykulturowego – tożsamość i zaufanie” (Handbook of Dialogue – Trust and Identity) wydany wspólnie przez Fundację Pogranicze oraz Dom Polski Wschodniej. W podręczniku można przeczytać o agorze, budowaniu mostów, gościnności, integracji, religii i tolerancji, jak również o nacjonalizmie i ksenofobii. Publikacja ta rzuca nowe światło na  emigrację i wielokulturowość, które nie powinny pozostać niezauważone we współczesnym świecie.

Jeśli chcielibyście Państwo wziąć udział w warsztatach nt. dialogu międzykulturowego „Rodzinna Europa, Europa Mostów” prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@eastpoland.eu.

Aby otrzymać „Podręcznik dialogu międzykulturowego – tożsamość i zaufanie” zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby – Dom Polski Wschodniej, Avenue de Tervueren 48, Bruksela, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zespół Domu Polski Wschodniej w Brukseli