Spotkanie eksperckie z cyklu ‚Kawa z ekspertem’ w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Dnia 31 stycznia 2013 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował spotkanie eksperckie z cyklu „Kawa z ekspertem” z p. Krzysztofem Kasprzykiem ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE pt. „Podsumowanie Prezydencji Trio Dania-Polska-Cypr w Radzie Unii Europejskiej”.

Na początku spotkania p. K. Kasprzyk scharakteryzował pokrótce 3 kraje wchodzące w skład trio: Polskę jako największego beneficjent środków z Unii Europejskiej, Danię jako przedstawiciela krajów-płatników netto w ramach Unii Europejskiej oraz Cypr jako najmniejszy z krajów członkowskich Unii Europejskiej dotknięty mocno przez kryzys finansowy spowodowany sytuacją gospodarczą Grecji. Dodatkowo ekspert podkreślił, że każda z Prezydencji państw trio wyróżniała się specyficznym podejściem do zagadnień negocjacyjnych. Polska reprezentowała podejście wielopłaszczyznowe z szeregiem spotkań eksperckich, seminariów i konferencji; duńska Prezydencja z kolei wykazywała mocną koncentrację wokół niektórych zagadnień; Cypryjczycy podchodzili do zadań im stawianym czerpiąc zarówno z doświadczeń Polski jak i Danii.

Następnie p. K. Kasprzyk szczegółowo omówił najważniejsze z głównych rezultatów Prezydencji trio Polska-Dania-Cypr:

–          Koncentracja na Perspektywie UE 2020
–          Niektóre części dokumentów nie będą wymagać aprobaty ze strony Komisji Europejskiej
–          Osiągnięto wspólne porozumienie dot. m.in. funduszy na rozwój obszarów wiejskich jak i rybołówstwo
–          Programowanie strategiczne będzie przejrzystsze, skoncentrowane wokół danych dziedzin
–          Promowany będzie transport miejski
–          Większa swoboda przy implementacji Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Trio Prezydencji w Radzie UE zakończyło się w grudniu 2012 r. Co ważne, podkreślał p. K. Kasprzyk, wszystkie Instytucje Unijne biorące udział w negocjacjach zgodziły się na zaproponowaną przez Trio strukturę i zawartość najważniejszych dokumentów.

Podsumowując spotkanie p. K. Kasprzyk stwierdził, że bardzo szybkie i sprawne działania przeprowadzone podczas Prezydencji Trio sprawią, że zminimalizowane zostanie ryzyko opóźnień w implementacji Programów w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

28 stycznia 2013 r. zatwierdzono ostatecznie dokument finalny kończący Prezydencję Trio Dania-Polska-Cypr w Radzie UE.