„Kawa z Ekspertem” na temat „Eksploracja i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce”

W dniu 8 marca w Domu Polski Wschodniej miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem. Tematem spotkania z Panem Olafem Kopczyńskim była „Eksploracja i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce”.

Adresatami wydarzenia były polskie biura Regionalne ze szczególnym uwzględnieniem województw na terenie, których znajdują się złoża gazu łupkowego.

Ponieważ jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć zorganizowanych podczas prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, było zorganizowanie wspólnie przez polskie regiony czterech konferencji merytorycznych poświęconych ważnym z punktu widzenia regionalnego i krajowego zagadnieniom, powstała inicjatywa aby kontynuować tą aktywność w wybranych istotnych dla większości regionów tematach. Jednym z nich jest gaz łupkowy, który jest szansą na niezależność energetyczną kraju oraz rozwój ekonomiczny regionów, w których rozpocznie się eksploatacja złóż. Przygotowania do  ewentualnej konferencji muszą zostać poprzedzone zebraniem odpowiedniej wiedzy eksperckiej oraz konsultacjami z podmiotami zaangażowanymi w tą tematykę.

Spotkanie z Panem Olafem Kopczyńskim, Sekretarzem Wydziału Środowiska Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, umożliwiło uczestnikom zdobycie większej ilości informacji nie tylko o technologii wydobycia gazu łupkowego, ale również o kulisach polityki energetycznej UE.