Trzeci Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej

Wieczorem, dnia 1 marca 2012r., po Warsztatach Integracji Międzykulturowej, odbyło się trzecie spotkanie Przyjaciół Klubu Domu Polski Wschodniej. Na początku spotkania liczni goście dowiedzieli się jakie są wyniki całodziennych warsztatów.

Wieczorem, dnia 1 marca 2012r., po Warsztatach Integracji Międzykulturowej, odbyło się trzecie spotkanie Przyjaciół Klubu Domu Polski Wschodniej. Na początku spotkania liczni goście dowiedzieli się jakie są wyniki całodziennych warsztatów.

Warsztaty zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli stanowiły początek dyskusji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską nad sprawami związanymi z dialogiem międzykulturowym oraz jego roli w Partnerstwie Wschodnim. Szersza debata poruszająca te kwestie przewidziana jest na listopad, kiedy to w Brukseli zorganizowana zostanie konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną konkretne pomysły i narzędzia wspierające rozwój Partnerstwa Wschodniego.

Spotkania Klubu Domu Polski Wschodniej stanowią wspólną platformę integracji i wymiany informacji dla Polaków pracujących w instytucjach unijnych oraz polskiej administracji w Brukseli.